۵۷۱
۰
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
دولت مطلقه ، نظامیان و سیاست در ایران

دولت مطلقه ، نظامیان و سیاست در ایران

پدیدآور: دکتر وحید سینایی ناشر: دانشگاه فردوسی مشهدتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: مشهد

خلاصه

نخستین گام برای تشکیل دولت مطلقه در ایران ، با کودتای سوم اسفند 1299 برداشته شد.با تاسیس ارتش نوین این نهاد، در صعود به قدرت و بر تخت نشستن رضا شاه نقش موثری بر عهده گرفت .اما شدت مداخله ارتش در سیاست ، در دوران پهلوی ، تبعیت از خواست شاه بود. وابستگی نیروهای مسلح به دولت پهلوی و تسلط انحصاری شاه بر آن ها ، باعث شد که امکان تهدید جدی دولت از درون منتفی شود.دولت مطلقه پهلوی و ارتش شاهنشاهی ایران همزاد یکدیگر بودند.سخت زاده شدند و سهل از میان رفتند.

معرفی کتاب

با سقوط امپراطوری ساسانی ، عصر باستانی دولت و ارتش متمرکز در ایران از میان رفت.از آن زمان دولت و نیروهای نظامی منطبق بر ساخت ملوک الطوایفی و پراکنده قدزت ، ساختی ایلاتی داشتند.نخست در عصر صفویه و سپس در دوران قاجاریه ، ضرورت انجام اصلاحات و نوسازی در دولت و قشون ایران آشکار شد.با انقلاب مشروطه فصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد.جنگ حهانی اول و اشغال بخش هایی از ایران توسط نیروهای نظامی روسیه ، انگلیس و عثمانی بیانگر نابسامانی اوضاع ایران و قشون آن ، و نیز عامل تشدید کننده ی این نابسامانی ها بود. دولت مطلقه ، نخستین شکل دولت مدرن بود.نظریه ی این دولت ، با طرح مجموعه ی منظمی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر در صدد تعریف واقعیت است . مهم ترین ویژگی های دولت مطلقه از دیدگاه نویسنده ، استقلال نسبی از طبقات اجتماعی ، ایفای نقش اساسی در انتقال به عصر سرمایه داری و نو سازی منابع قدرت است.ارتش نوین ایران مهم ترین پایه ی دولت مطلقه بود ، بررسی نقش ارتش و نظامیان در تکوین ، احیا وتداوم این دولت ونسبت آنان با سیاست در این دوران ، موضوع اصلی این کتاب است . 

فهرست مطالب :

فصل اول : به سوی یک چارچوب نظری

فصل دوم : زوال دولت سنتی و قشون ایران

فصل سوم : دولت مطلقه ایرانی

قصل چهارم : تاسیس ارتش نوین

فصل پنجم : تکوین دولت مطلقه ، نظامیان و سیاست

فصل ششم  : نظامیان و احیای دولت مطلقه

فصل هفتم : نظامیان و تداوم دولت مطلقه

فصل هشتم : نظامیان و سقوط دولت مطلقه ی پهلوی /*/

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حکمت هنر اسلامی

حکمت هنر اسلامی

نویسندگان

در هنر به کاربردن حکمت یعنی درک این حقیقت که هر اثر هنری باید طبق قوانینی که بر موادی که آن اثر از آ

نقد ادله ی خلافت

نقد ادله ی خلافت

نجم الدین طبسی

این کتاب ضمن بیان مهم ترین ادله ی قرآنی و روائی اهل سنت در اثبات خلافت خلفا، استدلالات قرآنی ایشان ر

منابع مشابه

اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات 1285-1304 شمسی

اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات 1285-1304 شمسی

مسعود کوهستانی

کتاب و سرگذشت آن در ایران، به ویژه در دو قرن اخیر، دستمایه کار تعداد قابل توجهی از پژوهشگران و نویسن

جنگ جهانی دوم در ایران (مجموعه مقالات همایش ایران و جنگ جهانی دوم)

جنگ جهانی دوم در ایران (مجموعه مقالات همایش ایران و جنگ جهانی دوم)

مطلب مطلبی

اشغال ایران در شهریور 1320 پیامدهای سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی زیادی به دنبال داشت. که هنوز زوایای