۱۶۸۱
۴۷۵
۱۳۹۷/۶/۱۸
غزانامه روم و چند فتح نامه دیگر از سلطان محمد فاتح

غزانامه روم و چند فتح نامه دیگر از سلطان محمد فاتح

پدیدآور: کاشفی مصحح: محمود حسن آبادی، علی محدث ناشر: انتشارات مرندیزتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: مشهدتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 987-600-106-402-9تعداد صفحات: ۳۱۶ص

خلاصه

سفینه حاضر مشتمل بر چند فتح نامه است که از سلطان محمد فاتح، یکی از بزرگ ترین سلاطین جهان به یادگار مانده است. او پیش از آن که یک فاتح باشد؛ یک سیاستمدار، مدیر، رئیس کاردان، موقع سنج و آدم شناس بود. وی در حکومت خود را از هر امکان داخلی و خارجی بهره می برد. اوضاع پریشان سیاسی و اجتماعی ایران باعث شده بود که در بیشتر طول تاریخ، ایرانیان از سرزمین مادری به سرزمین های دیگر پناه برند تا زندگی بهتری برای خود فراهم نمایند. موج ایرانیان و هنرمندان ایرانی که به عثمانی کوچ کردند برای پژوهشگران تاریخ عثمانی شناخته شده است. به همین دلیل در آن ایام زبان فارسی، زبان شعر و ادب و مکاتبه و تألیف کتاب در دربار عثمانی بود. از جمله شاعرانی که خود را به درگاه سلطان محمد رساندند جز کاشفی، سراینده ی همین غزانامه است. که اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و رجال آن دوره را بیان کرده است.

معرفی کتاب

سفینه ی حاضر مشتمل بر چند فتح نامه است که از سلطان محمد فاتح (متولد 18 رجب 835 و متوفای 24 صفر 886)، یکی از بزرگ ترین سلاطین جهان، تنها فتح استانبول او را مورخان غرب یکی از مهم ترین حوادث جهان شمرده اند که مسیر تاریخ را تغییر داده و مبدأ قرون جدید در تاریخ اروپا شناخته شده است. او پیش از آن که یک فاتح باشد، یک سیاستمدار، مدیر و رئیس کاردان، موقع سنج و آدم شناس بود. وی در حکومت خود از هر امکان داخلی و خارجی بهره می برد.

اوضاع پریشان سیاسی و اجتماعی ایران باعث شده بود که در بیشتر بلکه تقریبا همه ی طول تاریخ، هم میهنان ما از سرزمین مادری به علت ناامنی و خفقان و نابسامانی به سرزمین های دیگر گریخته یا پناه ببرند تا لقمه ی معیشتی یا زندگی آزادتر و بهتری برای خود دست و پا کنند. موج ایرانیان و هنرمندان ایرانی که به عثمانی کوچ کرده اند برای پژوهشگران تاریخ عثمانی شناخته شده است. به همین دلیل در آن ایام زبان فارسی، نه تنها زبان شعر و ادب و مکاتبه و تألیف کتاب در دربار عثمانی و مورد استفاده ی شعرا و نویسندگان آن سامان بود بلکه گستره ی آن تا کشورهای اروپایی نیز کشیده شده بود. در آن هنگام در سراسر خاک عثمانی و حتی در شبه جزیره ی بالکان، زبان فارسی و آثار استادان بزرگ ایرانی خاصه سعدی و مولوی و حافظ و نیز فردوسی رایج بود و در خاندان های رجال و بزرگان تعلیم می شد. از جمله ی شاعرانی که خود را به درگاه سلطان محمد رسانده اند، جز کاشفی، سراینده ی همین غزانامه و شاعران دیگری امثال او هستند. از مطالعه ی دیوان این دو شاعر و امثال آن بسیاری از اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و رجال آن دوره را می توان دانست.

در بارگاه سلطان محمد فاتح و خیلی از جاهای دیگر، رسم بود که هر فتحی را منشیان سلطان به نثر مزین و مسجع درباری به شیوه ای حماسی فه قلم درمی آوردند و برای پادشاهان ممالک دیگر ونیز برای استانداران و حکام محلی می فرستادند. سلاطین دیگر پاسخی مرقوم می داشتند و ای بسا تحفه ای اضافه می کردند. اما حکام کشوری فتح نامه ی سلطان را در بوق و کرنا می کردند و با تبلیغات وسیع به گوش همگان می رساندند، و علاوه بر آن تحف و هدایای فراوان همراه با نامه های ستایش آمیز به سلطان می فرستادند. فتح نامه ها برای کشورهای گوناگون به زبان های مختلف نوشته می شد. بسیاری از فتح نامه ها به فارسی و عربی توسط فضلای فارسی دان و عربی دان تنظیم می شد.

مجموعه ی حاضر به لحاظ اجتماعی، حماسی و ادبی دارای اهمیت بسزایی است. عناوین اصلی به قرار زیر است:

غزانامه ی روم

فتح نامه ی سلطان محمد فاتح

منشآت السلاطین ( که شامل نامه ها و پاسخ های دریافتی می باشد)

رقعات ( که مشتمل بر تهنیت نامه هاست)

هشت بهشت

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

عجائب البلدان و عجائب النباتات و الفواکه و الحیوانات

عجائب البلدان و عجائب النباتات و الفواکه و الحیوانات

سراج الدین ابن الوردی

کتاب حاضر گنجنامه ای است برجای مانده از میراث سترگ و کهن مسلمانان در دانش جغرافیا و تاریخ که اینک پس

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

نویسندگان

کتاب حاضر، که مجموعه ای از مقالات و تتبعات ایران شناسان در باب چاپ و چاپخانه و به ویژه چاپ سنگی و تا

منابع مشابه بیشتر ...

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزۀ سیاست، تاریخ، ادبیات، هنر

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزۀ سیاست، تاریخ، ادبیات، هنر

نویسندگان

کتاب حاضر گزیده ای است از مقاله هایی که مترجم از سی و چند سال پیش تاکنون در مطبوعات ترجمه و منتشر کر

نیایشگاههای باستانی ایران جنوب غربی محوطه مسجد سلیمان

نیایشگاههای باستانی ایران جنوب غربی محوطه مسجد سلیمان

رومن گیرشمن

این کتاب سیر تاریخی ـ دینی ایران از دوره ماد تا زمان ساسانیان را با تمرکز بر محوطه مسجد سلیمان دربر