۳۵۵۹
۱۱۸۱
۱۳۹۷/۸/۳۰
در سودای نظام داد؛ جهان شناسی ایرانی و اندیشه ی سیاسی

در سودای نظام داد؛ جهان شناسی ایرانی و اندیشه ی سیاسی

پدیدآور: کمال پولادی ناشر: نشر مرکزتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 978-964-213-394-9تعداد صفحات: ۲۱۰ص

خلاصه

این نوشته تحول جهان شناسی و اندیشه ی سیاسی در ایران را با منطق پویش درونی خود اندیشه دنبال کرده است. پیدایش درک خاصی از سیاست و گرایش خاص در اندیشه ی سیاسی که در نتیجه ی سیر در متافیزیک ایرانی بوجود می آید موضوع جستجوی این پژوهش است. در میان کتاب های چندی که درباره ی اندیشه ی سیاسی در ایران نوشته شده این کتاب هم از نظر اختصاص دادن بیشتر مباحثش به اندیشه ی سیاسی در ایران باستان و هم به دلیل اینکه منبع مهمی در رابطه با متافیزیک ایرانی با اندیشه ی سیاسی است قابل تأمل شناخته شده است.

معرفی کتاب

در ایران، چه در دوره ی باستان و چه در دوره ی اسلامی، دو مفهوم اشه و فره به عنوان نخستین مفاهیم برآمده از متافیزیک کیهان شناختی (مفهوم نخست در بخش متقدم تر و مفهوم دوم در بخش متأخرتر رشد متافیزیک) در قالب هایی نو و به مثابه ی ایده ی مرکزی منظومه های فلسفی، حکمی و کلامی حضوری پایدار و پویا داشته اند. اشه در مفاهیم دینا (دین) و عقل کلی، و فره در مفاهیم نور و جوهر حرکت جهان مایه ی جریان های اصلی فلسفه، حکمت، کلام و عرفان نظری را ساخته اند. چنین سیری در متافیزیک ایرانی درک خاصی از سیاست و گرایش خاصی را در اندیشه ی سیاسی پدید آورده است که در این نوشته موضوع جستجوست.

با توجه به کتاب های چندی که درباره ی اندیشه ی سیاسی در ایران نوشته شده، این کتاب دو منظور را در این حوزه دنبال کرده است. نخست آن که مباحث بیشتری را به اندیشه ی سیاسی در ایران باستان، حیطه ای که هنوز کار قابل توجهی در آن صورت نگرفته است،اختصاص دهد. دیگر آن که منبعی باشد در دوره ی تحصیلات تکمیلی که در آن بر رابطه ی متافیزیک ایرانی با اندیشه ی سیاسی تأمل شده است. بنابراین این نوشته تحول جهان شناسی و اندیشه ی سیاسی در ایران را با منطق پویش درونی خود اندیشه دنبال کرده است.

فهرست فصل ها:

فصل اول: سرچشمه های جهان شناسی ایران

1- کیهان شناسی و منابع آن

2- وجه مضمونی جهان شنای ایران

3- وجه صوری - ساختاری نظام جهان شناسی ایرانی

فصل دوم:

1- نظام آفرینش و نظام داد

2- فروغ کیهانی و نظام دادورزی

3- زمامدار به مثابه ی نقطه ی پیوند نظم و عدل

فصل سوم: در مسیر گذار از دوگانه باوری به یگانه باوری

فصل چهار: منابع و مبانی جهان شناسی در گذر به ایران میانه

فصل پنجم: نظام داد در پرتو سودای پیوند عقل و وحی

1- پیوند فلسفه و دیانت

2- دولت نیکوکاران

3- نظام معقول جهان به مثابه ی الگوی نظام داد

فصل ششم: پیوند عقل و کشف و آرمان عدل

فصل هفتم: آرمان عدل و ادغام عقل و شرع

فصل هشتم: مرور و جمع بندی

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

بهار کردی: نقشۀ جدید خاورمیانه

بهار کردی: نقشۀ جدید خاورمیانه

دیوید ال. فلیپس

این کتاب حاصل تجربیات بیست سالۀ نویسنده به عنوان یک متخصص و پژوهشگر حوزۀ مسائل کردی است.