۱۶۰۳
۴۰۳
۱۳۹۷/۱۰/۲۲
ایران و اقوام آریایی استپ ها: از دیدگاه باستان شناسی و تاریخ

ایران و اقوام آریایی استپ ها: از دیدگاه باستان شناسی و تاریخ

پدیدآور: امیر رضا ناشر: نشر گسترهتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۰۰نسخهشابک: 978-600-6069-00-5تعداد صفحات: ۲۴۸ص

خلاصه

بررسی جریان حوادث تاریخی و عواقب آن، برای انسان که سازنده ی حوادث تاریخی است و آن را به شکل های مختلف تکرار می کند، یادآوری آموزنده ای است و با در نظر گیری تغییرات جامعه، ارزیابی جدید از سنت ها را ممکن می سازد، و شناخت ریشه های فرهنگ ملی، به صورت تکیه گاه مستحکمی در برابر مظاهر سطحی فرهنگ ها و تمدن های بیگانه ظاهر می شود.

معرفی کتاب

باستان شناسی، کوششی است برای یافتن علل تفاوت ها، همانندی ها، و تغییرات در داخل مناطق و بین آن ها، ولی تاریخ، اغلب تحقیق وقایع است تا اعمال توضیح. گروهی از عوامل سازنده ی تاریخ مانند مذهب، بازرگانی، جنگ و ابداع صنایع را جامعه به وجود می آورد، و بعضی مانند امکانات طبیعی محیط یا محدودیت های آن، از عوامل خارجی به شمار می آیند. محیط جغرافیایی با چشم اندازهای خاص در ترکیب شرایط زیست، روان، فکر انسان و گونه های هنر او مؤثر است. ایران منطقه ای وسیع، با رشته کوه های مرتفع، دره های عمیق، رودخانه ها و دشت های مسطح حاصلخیز و کویرهای گسترده است. این جغرافیای متنوع در عین وحدت، گوناگونی وسیعی به فرهنگ ایران بخشیده است که مشابه تجزیه نور در منشور، که هر یک از نورها یکی از اجزاء نور کلی است.

در یک فضای مه آلود، تضعیف شدت رنگ ها توهم فاصله ی بیشتر از واقعیت را بین بیننده و اشیاء به وجود می آورد. ضمنا تار شدن کناره ی اشیاء، حجم آن را نمایان می سازد. در صورتی  که جو شفاف و نور شدید خورشید ایران که شکل ها را به وضوح در مقابل دید قرار می دهند، اشیاء را نزدیک به نظر می آورد و به جای حجم آن ها، شکل اشیاء را تأکید می کند.

بررسی جریان حوادث تاریخی و عواقب آن، برای انسان که سازنده ی حوادث تاریخی است و آن را به شکل های مختلف تکرار می کند، یادآوری آموزنده ای است و با در نظر گیری تغییرات جامعه، ارزیابی جدیدی از سنت ها را ممکن می سازد، و شناخت ریشه های فرهنگ ملی، به صورت تکیه گاه مستحکمی در برابر مظاهر سطحی فرهنگ ها و تمدن های بیگانه ظاهر می شود.

فهرست عناوین اصلی:

بخش اول: تاریخ و فرهنگ ایران

فصل اول: جغرافیای ایران

فصل دوم: عصر روستاها

فصل سوم: شکل گیری دولت در ایران

فصل چهارم: ایران و اولین امپراطوری های بین النهرین

فصل پنجم: عیلام

فصل ششم: فرهنگ های ایران - بیرونی

فصل هفتم: اقوام آریایی در ایران

بخش دوم: اقوام آریایی استپ ها

فصل 1: نخستین فرهنگ های استپ ها

فصل 2: فرهنگ های عصر آهن استپ ها

فصل 3: فرهنگ های سکیت - سیبریه

بخش سوم: همسایگان

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق شناسان: هشت مقاله درباره تاریخچه چاپ سنگی فارسی

نویسندگان

کتاب حاضر، که مجموعه ای از مقالات و تتبعات ایران شناسان در باب چاپ و چاپخانه و به ویژه چاپ سنگی و تا

شواهد القبور الأیوبیة و المملوکیة فی مصر

شواهد القبور الأیوبیة و المملوکیة فی مصر

علاء الدین عبدالعال عبدالحمید

کتاب حاضر در این راستا نمونه سنگ قبرهای مهم و تاریخی دوره‌های ایوبی و مملوکی در مصر را آورده و سپس ب