۳۷۶۴
۱۰۹۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۵
جهان بینی ها: درآمدی بر تاریخ و فلسفه ی علم

جهان بینی ها: درآمدی بر تاریخ و فلسفه ی علم

پدیدآور: ریچارد دویت ناشر: نشر ققنوستاریخ چاپ: ۱۳۹۷مترجم: احسان سنایی اردکانیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰نسخهشابک: 978-600-278-375-2تعداد صفحات: ۶۲۲ص

خلاصه

نوشتار حاضر با نثری روشن و جامع، به انضمام نمودارها و مثال های کارآمد، متنی است ایدئال برای هر تازه وارد حوزه ی تاریخ و فلسفه ی علم، همچنان که خواننده خود پی خواهد برد، دویت نویسنده ای است مستعد که توان ساده سازی مفاهیم پیچیده و فنی به اجزای قابل فهم را دارد، و همین موضوع جهان بینی ها را از نظر خوانندگان نوآموز به کتابی خوشخوان و نه پیچیده بدل می سازد.

معرفی کتاب

نوشتار حاضر، همچنان که از زیرعنوان آن پیداست، درآمدی است بر تاریخ و فلسفه ی علم. این کتاب تا به امروز تنها اثر نویسنده ی آن به شمار می رود. اقبال عمومی به ویراست نخست این نوشتار در سال 2004، آن را رفته رفته به کتابی درسی برای برخی ماده دروس مربوطه بدل ساخت و دویت را به تهیه ی ویراست دوم و کامل تر آن در سال 2010 واداشت. این ویراست دوم هم اینک در سه بخش و بیست و نه فصل، به انضمام چهار ضمیمه ی اختصاصی نویسنده برای ترجمه ی حاضر، تقدیم خوانندگان فارسی زبان می گردد.

علی رغم مقدماتی بودن متن کتاب، خواننده به زودی درخواهد یافت که این کتاب به یمن احاطه ی نویسنده بر هردو قلمرو تاریخ علم و فلسفه ی علم، در کنار نثر شیوا و منقح او، استدلالی بلند را علیه دست کم دو سوء باور بنیادی راجع به سرشت علم و فلسفه نیز شکل داده است. به عبارت دیگر، این کتاب را روی هم رفته می توان نه فقط درآمدی بر تاریخ و فلسفه ی علم، بلکه دعوتی دلگرم کننده به تعمق جدی خواننده در این قلمرو تلقی کرد.

فهرست عناوین اصلی کتاب:

بخش اول: موضوعات اساسی

1- جهان بینی ها

2- صدق

3- مسلمات تجربی و مسلمات فلسفی/ مفهومی

4- شواهد و استدلالات مؤید و مغایر

5- تز کواین - دوهم و دلالت هایی برای روش علم

6- درنگ فلسفی: معضلات و معماهای مربوط به استقرا

7- ابطال پذیری

8- ابزارگرایی و واقع گرایی

بخش دوم: گذار از جهان بینی ارسطویی به جهان بینی نیوتنی

9- ساختار عالم در چارچوب جهان بینی ارسطویی

10- درآمدی بر المجسطی بطلمیوس: زمین همچون مرکز کروی شکل و ساکن عالم

11-  داده های نجومی: مسلمات تجربی

12- داده های نجومی: مسلمات فلسفی/ مفهومی

13- منظومه ی بطلمیوسی

14- منظومه ی کوپرنیکی

15- منظومه ی تیکویی

16- منظومه ی کپلر

17- گالیله و شواهد برگرفته از تلسکوپ

18- خلاصه ای از معضلات پیش روی جهان بینی ارسطویی

19- مناسبات فلسفی و مفهومی نهفته در تدوین علم جدید

20- مروری بر علم جدید و جهان بینی نیوتنی

21- درنگ فلسفی: یک قانون علمی چیست؟

22- بسط و توسعه ی جهان بینی نیوتنی در حد فاصل سالیان 1700 تا 1900

بخش سوم: پیشرفت های اخیر در علم و جهان بینی ها

23- نظریه ی نسبیت خاص

24- نظریه ی نسبیت عام

25- مروری بر مسلمات تجربی، ریاضیات و تفاسیر نظریه ی کوانتوم

26: نظریه ی کوانتوم و موضعیت: EPR، قضیه ی بل و آزمایش های اسپه

27- مروری بر نظریه ی تکامل

28- دلالت های فلسفی و مفهومی تکامل

29- جهان بینی ها: جمع بندی

 

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته