۱۵۷۶
۳۳۳
۱۳۹۷/۱۱/۲۵
جهان بینی ها: درآمدی بر تاریخ و فلسفه ی علم

جهان بینی ها: درآمدی بر تاریخ و فلسفه ی علم

پدیدآور: ریچارد دویت ناشر: نشر ققنوستاریخ چاپ: ۱۳۹۷مترجم: احسان سنایی اردکانیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰نسخهشابک: 978-600-278-375-2تعداد صفحات: ۶۲۲ص

خلاصه

نوشتار حاضر با نثری روشن و جامع، به انضمام نمودارها و مثال های کارآمد، متنی است ایدئال برای هر تازه وارد حوزه ی تاریخ و فلسفه ی علم، همچنان که خواننده خود پی خواهد برد، دویت نویسنده ای است مستعد که توان ساده سازی مفاهیم پیچیده و فنی به اجزای قابل فهم را دارد، و همین موضوع جهان بینی ها را از نظر خوانندگان نوآموز به کتابی خوشخوان و نه پیچیده بدل می سازد.

معرفی کتاب

نوشتار حاضر، همچنان که از زیرعنوان آن پیداست، درآمدی است بر تاریخ و فلسفه ی علم. این کتاب تا به امروز تنها اثر نویسنده ی آن به شمار می رود. اقبال عمومی به ویراست نخست این نوشتار در سال 2004، آن را رفته رفته به کتابی درسی برای برخی ماده دروس مربوطه بدل ساخت و دویت را به تهیه ی ویراست دوم و کامل تر آن در سال 2010 واداشت. این ویراست دوم هم اینک در سه بخش و بیست و نه فصل، به انضمام چهار ضمیمه ی اختصاصی نویسنده برای ترجمه ی حاضر، تقدیم خوانندگان فارسی