۹۴۸
۳۲۸
۱۳۹۸/۲/۱۸
اطلس شصت سال کارتوگرافی (نقشه نگاری ) آثار قلمی استاد عباس سحاب 1373- 1313 شمسی

اطلس شصت سال کارتوگرافی (نقشه نگاری ) آثار قلمی استاد عباس سحاب 1373- 1313 شمسی

پدیدآور: غلامرضا سحاب ناشر: نشر دنیای جغرافیای سحابتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰جلدشابک: 4-16-7660-600-978تعداد صفحات: ۴۸۸ص

خلاصه

کتاب حاضر مختصری از شرح حال و کارهای زنده یاد استاد عباس سحاب است که با کوشش فرزندنشان غلامرضا سحاب به مرحله چاپ و نشر رسیده است. این کتاب نفیس، یک اطلس کارتوگرافی است که هنرمندی مردی را نشان می دهد که دنیایش در کاغذ و قلم کارتوگرافی و جوهر و رنگ و نقاشی خلاصه می شد. او با ذوق بی نظیر خود نقشه هایی را ترسیم کرد که سرانجام به اطلسی جامعی از موضوعی خاص و شاهکاری بی بدیل در کارتوگرافی و هنر تبدیل شد و تحسین صاحبنظران را برانگیخت.

معرفی کتاب

کتاب حاضر مختصری از شرح حال و کارهای زنده یاد استاد عباس سحاب است که در ابتدا با جستجوی فرزندنشان غلامرضا سحاب در جهت یافتن نقشه ها و ترسیم های کارتوگرافی پدر آن هم از کسانی که شاید نقشه های ایشان را در اختیار داشته باشند تا کتاب فروشی های کتاب های دست دوم و یا مکان های رسمی مانند کتابخانه ی ملی و کتابخانه ی مجلس و بزرگانی که ممکن بود این آثار نزد آن ها به یادگار مانده باشد. دسته بندی کارها در دو مرحله صورت گرفت: در مرحله ی اول آثار مختصری که به صورت نقاشی کار شده بود و فقط یک نسخه از آن وجود داشت مانند نقشه ی اراک و تفرش و یا تابلوهای نقاشی مربوط به سال 1327 شمسی. در مرحله ی دوم نقشه های ترسیمی در سال های 1328 تا 1335 که اغلب آن ها به صورت اوزالید تکثیر می شد و بسیار کمیاب بود و اگر مقابل نور قرار می گرفت پاک می شد. ولی آن هایی که در نزد پژوهشگر موجود بود کیفیت خوبی داشت ولی چندتایی از نقشه های اوزالیدی کاملا از بین رفته بود. گروه دوم نقشه های سیاه و سفیدی بود که با دست رنگ آمیزی می شد مثل نقشه ی ایران که نمونه ی آن در کتاب پیش رو موجود است. این نقشه ها به صورت تک رنگ چاپ می شد و هر نسخه ی آن با دست رنگ آمیزی شده بود که خارجی ها آن را هندکالر می گویند. از سال های 1336 به بعد تعداد و تنوع نقشه ها زیاد شد یعنی از سن 35 تا 45 سالگی استاد که به صورت خارق العاده ای کار کرده بود و اغلب تاریخ نقشه ها گواه این مطلب بود. در آن زمان زنده یاد استاد سحاب عاشقانه برای تهیه ی نقشه ها کار می کردند و ساعت کاری برایشان وجود نداشت و شب و روز معنای واقعی زمان را نشان نمی داد. با عشق و اشتیاق و آتشی که در دل داشتند هیچ مانعی را در مقابل خود نمی دیدند.

مجموعه ای از کارهای اولیه ی استاد در زمینه ی نقاشی و آثار تاریخی ایران و تصاویری از حیوانات با سبک خودشان که ترکیبی از تذهیب در حاشیه با گل های الوان بود، به صورت آبرنگ کار شده بود. این روش کار بعدها بر پیشانی نقشه ها شکل جذابتری داد. استاد از دهه ی 30 به بعد پس از کار روی نقشه های تهران و سپس ایران به دنب