۵۵۸
۱۶۳
۱۳۹۸/۳/۱
مقالاتی در باب تاریخ، ادب و فرهنگ ایران

مقالاتی در باب تاریخ، ادب و فرهنگ ایران

پدیدآور: محمود امیدسالار ناشر: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخنتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰نسخه

خلاصه

این کتاب سومین مجلد از مجموعه مقالات مولف است و چنانکه از عنوان کتاب پیداست در حوزه ی تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران تحلیل های انتقادی مهمی در بر دارد. مقالات مندرج در این مجلد پیشتر در میان سال های 1386 تا 1396 در مجله ها و یادنامه های مختلف به چاپ رسیده است و اکنون به طور یک جا در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. نویسنده همواره در پی بیان نکات تازه ای است که اغلب از چشم محققان دیگر دور مانده و در بسیاری موارد نیز از زاویه ای دیگر به مسائل می نگرد. مقالات این مجلد در شش فصل تنظیم شده است.

معرفی کتاب

نویسنده ی مجموعه ی حاضر از فضلای دور مانده از وطن است که هماره دل در گرو مهر زبان و ادب فارسی داشته و از روزگاران جوانی تا کنون آثار درخشانی به انگلیسی و فارسی در این حوزه از خود به یادگار گذاشته است. چند ویژگی در آثار امیدسالار هست که به کار او اهمیتی بیش بها می دهد: نخست بی طرفی و بی غرضی اوست در عالم تحقیق. اگر نقد درستی ببیند فورا می پذیرد و با حفظ امانت در جایی از آن یاد می کند یا نوشته ی خود را اصلاح می کند. پیر و جوان هم برای او فرقی ندارد. سخن حق از هر که بشنود برایش پذیرفتنی است. نسبت به اغلب خاورشناسان همواره دیدی انتقادی دارد و معتقد است نباید چشم و گوش بسته به آراء ایشان استناد کرد. بر این باور است که نظر بسیاری از محققان غربی بی تأثیر از شرایط سیاسی و دیدگاه های دولت هایشان نبوده است. ملاحظه ای هم در استفاده از قلم خود ندارد و به خرده گیری و نقد بی محابای ایشان می پردازد. طبیعی است که بدین سبب مورد انتقاد برخی واقع شود. از یک چشم انداز شاید بتوان امیدسالار را دنباله رو کسروی دانست. زیرا او نیز جزو معدود پژوهشگران ایرانی بود که بی ملاحظه به نقد شرق شناسان و به تعبیر خودش «شیفتگی ایرانانیان به شرق شناسان اروپایی» و «اروپایی گری در ایران» می پرداخت.  قدرشناسی نسبت به کسانی که چیزی به امیدسالار آموخته اند یا یاری ای رسانده اند چنانکه در رفتار او مشهود است در نوشته هایش نیز آشکارا دیده می شود. دیگر تازه جویی های اوست و اینکه دست به قلم نمی برد مگر اینکه سخن و نظری تازه یا کشفی داشته باشد. از دیگر خصوصیات نوشته هایش این است که هرگز باکی ندارد از گفتن و نوشتن حقیقت، حتی اگر مخالف جریان های روز زمانه باشد. بر عکس، در مخالفت با آراء غلط اما پذیرفته شده جد و جهدی نشان می دهد. از طرف دیگر، شناخت او از محیط دانشگاهی آمریکا و آشنایی عمیقش با ادبیات انگلیسی باعث شده نگاهی چند سویه و شامل داشته باشد و بتواند به داوری های سنجیده تری در پژوهش هایش برسد. در بعضی مسائل اگر گهگاهی تندی از خود نشان می دهد یا لحنش اندکی دگرگون می شود اصل سخنش درست است. توجه به منابع دست اول نیز از اصول کار اوست. این ویژگی ها در نوشته های دکتر امید سالار سبب شد تا ایرج افشار پیش از این دو مجلد، مجموعه مقالات او را در بنیاد موقوفات افشار به طبع برساند. افشار، به حق، آن مقالات را مفید و همسو با نیت واقف می دانست و نشر آن ها را ضروری می دید. اکنون سومین مجلد از مقاله های ایشان نیز با همان نیت در شش فصل انتشار یافته است:

جامعه شناسی ادبی

تحلیل ادبی

متن شناسی

ادبیات تطبیقی

کتابشناسی

رجال

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

مجید کافی

محتوای تعدادی از آیات قرآن کریم به توصیف و روایت وقایع اجتماعی گذشته نسبت به زمان ما متمرکز است. این

مائوئیسم در ایران: سازمان انقلابی حزب توده ایران، سازمان رهایی بخش خلق های ایران، حزب رنجبران

مائوئیسم در ایران: سازمان انقلابی حزب توده ایران، سازمان رهایی بخش خلق های ایران، حزب رنجبران

محمود نادری

مائو تسه دون، رهبر کمونیست های چین بود که با درآمیختن اصول مارکسیسم لنینیسم و «پراتیک انقلاب چین» ما

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ دانشگاه تهران: جلد نخست (دانشگاه در دوره اول 1322-1313) (ده جلدی)

تاریخ دانشگاه تهران: جلد نخست (دانشگاه در دوره اول 1322-1313) (ده جلدی)

نویسندگان

کتاب حاضر که به مناسبت سالگرد هفتادمین سال تأسیس دانشگاه در قالب یک طرح پژوهشی جامع، تحت عنوان دانشگ

امام حسین در آینه قلم؛ معرفی منابع پیرامون امام حسین(ع) (دو جلد)

امام حسین در آینه قلم؛ معرفی منابع پیرامون امام حسین(ع) (دو جلد)

پارسا

تاکنون منابع بی شماری درباره ی ابعاد مختلف زندگی، قیام و شهادت امام حسین(ع) قلمی شده است. کثرت این ت