۸۱۷
۲۷۷
۱۳۹۸/۶/۲۴
تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی (جلد چهارم)(از آشوب های داخلی تا فاجعه ی هفتم تیر)

تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی (جلد چهارم)(از آشوب های داخلی تا فاجعه ی هفتم تیر)

پدیدآور: غلامرضا بهداروندیانی ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامیتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانشابک: 6-906-419-856-978

خلاصه

مجموعه ی پیش رو تاریخ ایران را پس از انقلاب اسلامی در چهار جلد به خوانندگان ارائه می کند: در جلد اول از پیروزی انقلاب تا تصرف سفارت آمریکا، جلد دوم از دولت شورای انقلاب تا دولت شهید رجایی و جلد سوم از آغاز جنگ تا بحران آفرینی بنی صدر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت و اینک در جلد چهارم از آشوب های داخلی تا فاجعه ی هفتم تیر مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.

معرفی کتاب

پیروزی انقلاب اسلامی و ناکامی کاخ سفید در مهار قدرت انقلاب باعث جبهه گیری و تخاصم آمریکا و ایادی آن در مقابل نظام