۲۰۳
۶۴
۱۳۹۸/۱۱/۶
مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

پدیدآور: سیدحسین حسینی ناشر: نقد فرهنگتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۱۰۰نسخهشابک: 3-21-6682-622-978

خلاصه

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود را از دست خواهد داد و بدون تردید به لایه های درونی و فردی فروکاسته خواهد شد. شاید بر همین بنیان است که در دوره ی کنونی، تحلیل و بازکاوی مفهوم و ارزیابی منتقدانه ی مؤلفه های تمدن به یکی از ضروری ترین نیازهای پژوهشی جوامع علمی تبدیل شده است و مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در حوزه ی فرهنگ و تمدن، پردامنه و پرآوازه گشته است و البته هم افقی فرهنگ پژوهی با تمدن پژوهی نیز بر همین برنهاد تأکید می ورزد. با این وصف، فرهنگ و تمدن از آن دست واژه ها و مفاهیمی هستند که به دلیل گستردگی حوزه های کارکردی شان، تلاش اندیشمندان در قرون گذشته نیز شناخت همه ی ابعاد آن را میسر نساخته است؛ و هر آینه این مشکل در حوزه ی فرهنگ و تمدن اسلامی دوچندان می نماید، چرا که این حوزه با پرسش ها و چالش های روزافزونی روبرو است؛ تمدنی که محتاج بازشناسی و احیاء حیات پیشینی و نیز باز تولید ساختارهای تو و پسینی است و البته که در شرایط کنونی جهان معاصر، در عرصه ی ظهور و بروز سیطره ی تمدن رقیب نیز قرار دارد.

معرفی کتاب

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود را از دست خواهد داد و بدون تردید به لایه های درونی و فردی فروکاسته خواهد شد. شاید بر همین بنیان است که در دوره ی کنونی، تحلیل و بازکاوی مفهوم و ارزیابی منتقدانه ی مؤلفه های تمدن به یکی از ضروری ترین نیازهای پژوهشی جوامع علمی تبدیل شده است و مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در حوزه ی فرهنگ و تمدن، پردامنه و پرآوازه گشته است و البته هم افقی فرهنگ پژوهی با تمدن پژوهی نیز بر همین برنهاد تأکید می ورزد. با این وصف، فرهنگ و تمدن از آن دست واژه ها و مفاهیمی هستند که به دلیل گستردگی حوزه های کارکردی شان، تلاش اندیشمندان در قرون گذشته نیز شناخت همه ی ابعاد آن را میسر نساخته است؛ و هر آینه این مشکل در حوزه ی فرهنگ و تمدن اسلامی دوچندان می نماید، چرا که این حوزه با پرسش ها و چالش های روزافزونی روبرو است؛ تمدنی که محتاج بازشناسی و احیاء حیات پیشینی و نیز باز تولید ساختارهای تو و پسینی است و البته که در شرایط کنونی جهان معاصر، در عرصه ی ظهور و بروز سیطره ی تمدن رقیب نیز قرار دارد.

در همین راستا پژوهشکده ی فرهنگ اسلام و ایران در دومین آوردگاه علمی و ملی خود و با هدف تحلیل مبانی، مفاهیم، پدیدارشناسی، ریشه یابی، نظریه پژوهی و آینده پژوهی پیرامون فرهنگ و تمدن اسلامی، تصمیم به برگزاری همایش ملی تمدن شناخت (تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی) گرفت تا از این طریق راهی نو درمسیر مباحث و مطالعات نوین تمدن پژوهی بگشاید. بدین سان پس از تهیه ی فراخوان عناوین همایش و ارسال آن به مراکز دانشگاهی و علمی کشور، تعداد 160 چکیده از سراسر کشور به دبیرخانه ی همایش واصل شد که از این مقدار، به پاره ای مقالات به دلیل عدم تناسب با محورهای فراخوان، عدم پذیرش داده شد و تعدادی نیز با توصیه نامه مورد پذیرش قرار گرفت و از نویسنده درخواست شد در جهت اصلاح چکیده ی مقاله ی خود اقدام کند.

عناوین متنوع و گوناگون، موضوعات جدید، نگاه های متفاوت و گاه متعارض به مسائل، توجه به مباحث میان رشته ای، و حوزه ی مطالعات تطبیقی، پوشش مقالات در زیر محورهای علمی فراخوان همایش، مشارکت چهره های متفاوت و نیز محققین تازه نفس، پوشش مناسب کشوری از دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور، مشارکت و هم اندیشی صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، و البته تلاش برای طرح علمی مسأله مورد نظر و رعایت قواعد و آداب مقاله نویسی پژوهشی از ویژگی های مقالات ارسالی به دبیرخانه ی همایش محسوب می شد. کتاب حاضر در دو جلد تهیه و تنظیم شده است.

فهرست فصل های جلد اول:

فصل اول: مبادی و ضرورت شناسی

فصل دوم: معنا و مفهوم شناسی

فصل سوم: پیدایی و پدیدارشناسی تاریخی

فهرست فصل های جلد دوم:

فصل چهارم: شناخت ریشه ها، منابع تمدنی و مآخذ

فصل پنجم: نظریه ها و تمدن پژوهی

فصل ششم: چالش ها و آینده پژوهی

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران(سده های دهم و یازدهم هجری)

تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران(سده های دهم و یازدهم هجری)

فروغ پارسا

جستار حاضر تفاسیر شیعی سده های 10 و 11 هجری را در قالب سه دوره بر اساس تحولات تاریخی هر یک از دوره ه

اطلس ایلات کهگیلویه سال 1347

اطلس ایلات کهگیلویه سال 1347

جواد صفی نژاد

تلاش برای شناخت اجتماعات مختلف عشایری ایلات کهگیلویه به روشی علمی و دانشگاهی، از دستاوردهایی است که

منابع مشابه بیشتر ...

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تأکید بر آثار شیخ مفید

محمد باغستانی کوزه گر

در این کتاب کوشش شده خواننده با تبیین هایی درباره ی زمینه های درونی و بیرونی (بافتارها) خیزش علمی شی

حکمت ایرانی در معماری اسلامی از آغاز تا پایان عصر صفوی

حکمت ایرانی در معماری اسلامی از آغاز تا پایان عصر صفوی

فرزانه فرشیدنیک

هدف این کتاب، بررسی نحوه بازتاب اندیشه ایرانی در صورت و ساختار معماری اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ