۲۵۳۶
۹۲۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
نشر کتاب و تمدن

نشر کتاب و تمدن

پدیدآور: عبدالحسین آذرنگ ناشر: خانه کتابتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 8-523-222-600-978تعداد صفحات: ۵۵۲ص

خلاصه

در این کتاب کوشش شده است چگونگی پیدایش نشر جدید در عصر نوزایی (رنسانس) در سده ی 15م/9ق، و تکوین و تحول آن در عرصه ی جهانی تا روزگار ما با زبان غیرفنی توضیح داده شود.

معرفی کتاب

نشر، از بنیادهای اصلی تمدن جدید، فعالیتی اجتماعی، فرهنگ آفرین، فرهنگ ساز و تأثیرگذار بر تغییر و تحول مسیر رویدادها، یا ایجاد کننده ی مسیر تازه ای در روند آن هاست. نشر در عین حال که با تولیدات خود تأثیر می گذارد، از دستاوردهای  فرهنگ و تمدن هم تأثیر مستقیم می پذیرد. افزون بر تأثیرهای مستقیم، تأثیر و تأثرهای فرعی و جنبی نشر و تمدن کم نیست و شاهدهای تاریخی بسیاری می توان ارائه داد که پیونده های میان این ها را به خوبی نشان دهد. بنابراین تأثیر دو سویه ی نشر و تمدن بر کسی پوشیده نیست. چون بررسی ها نشان می دهد که همواره در طول تاریخ، پیوندی عمیق بین نشر و تمدن برقرار بوده است. نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن آغاز شد ابزاری است برای حفظ و انتقال هرگونه پیام در زمان حال و آینده. نیاز بشر به برقراری ارتباط، پیش از خط و نوشتن نیز وجود داشت، اما این ارتباط به صورت شفاهی بود و محدودیت هایی را در برداشت؛ به طوری که انتقال اطلاعات بدون تماس حضوری مقدور نبود؛ به همین دلیل با اختراع خط و چاپ و برطرف شدن این محدودیت ها، اهمیت نشر نمایان شد. در این کتاب سعی شده تا رابطه ی میان نشر کتاب و توسعه ی تمدن و فرهنگ مورد تتبع قرار گیرد و اثرگذاری و کارآی متقابل آن ها بر هم شناخته شوند. ایشان با مراجعه به منابع بسیار، به بررسی زمینه های پیدایش نشر، آغاز چاپ، نخستین تحولات این صنعت و عامل های تأثیرگذار بر نشر پرداخته اند. این کتاب در 23 فصل سامان یافته است:

1- پیدایش نشر چاپی: زمینه ها و تأثیرها

2- پیامدها و واکنش ها در عصر پسانوزایی

3- پیشگامان در عرصه ی نشر

4- تأثیرها بر نشر و تأثیرگذارها

5- عصر جدید و فصلی تازه در نشر(1)

6- عصر جدید و فصلی تازه در نشر (2)

7- جنبش روشنگری و نشر

8- نشر در سده ی 18م (1)

9- نشر در سده ی 18م (2)

10- سلسله تحولات دیگری در نشر

11- نشر در سده ی 19م

12- رویدادهای تأثیرگذار بر نشر سده ی 19م

13- ادبیات در سده ی 19م

14- نشر انگلستان و فرانسه در سده ی 19م

15- نشر سده ی 19م در چند کشور دیگر

16- نشر در سده ی 20م

17- چند رویداد و جنبه ی تأثیرگذار

18- وضعیت نشر در چند کشور

19- عرصه ها و عامل های دیگر

20- انتقال کانون نشر و تحول آن در آمریکا

21- تحول در ساختار و مشی نشر آمریکا

22- رویدادهایی در نشر دهه های آخر سده ی 20م آمریکا

23- نشر در سده ی 21م و آینده ی پیش روی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

دیگر آثار نویسنده

تاریخ و تحول نشر؛ درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانۀ انقلاب

تاریخ و تحول نشر؛ درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانۀ انقلاب

عبدالحسین آذرنگ

این کتاب به بررسی تاریخ نشر کتاب در ایران، پس از ورود فن آوری چاپ به کشور تا آستانۀ انقلاب 1357 ش، م