۲۱۸۰
۰
۱۳۸۴/۱۰/۲۸
المفصل في فلسفة التاريخ

المفصل في فلسفة التاريخ

پدیدآور: هاشم يحيي الملاح

معرفی کتاب

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

 

نخستين بار که کلمه فلسفه تاريخ به کار رفت، آن هم توسط ولتر، طرح نوعي نظام عقلايي براي سنجش اخبار تاريخي به هدف نجات تاريخ از اساطير و خرافات بود و بکارگيري نوعي خرد گرايي در اخبار تاريخي بود. اما کم کم معناي آن به ايجاد نوعي فلسفه براي تاريخ و در واقع فلسفيدن در تاريخ تغيير کرد، چيزي که پيش از آن هم سابقه داشت گرچه دانش منظم و منضبطي نبود. اين دانش هم در اديان الهي و هم در فلسفه يوناني مواد فراواني داشت اما به هر صورت در قرون اخير شکل و شمايل منظمي به دست آورده است.

بحث فلسفه تاريخ اين است که مبناي حرکت تاريخ چيست؟ آيا قوانين کلي براي اين تحول وجود دارد؟ آيا مراحل تعريف شده اي براي گذشته و آينده تاريخ مي توان به دست آورد؟ در واقع آيا قوانيني در وراي اين پراکندگي ها و تشتت هايي که در ظاهر ديده مي شود يا در مقابل، تکرارهايي که به چشم مي آيد وجود دارد يا نه؟

فلسفه تاريخ بر آن است تا تاريخ را هدف دار نشان دهد. يااگر بي هدف است آن را به صورت قانونمند نشان دهد. فلسفه تاريخ مي خواهد به تاريخ مفهوم بدهد و از آن تا اندازه اي يک علم بسازد. حتي اگر علم به معناي ساينس هم نمي شود دست کم يک علم فلسفي باشد.

در فلسفه تاريخ مهم آن است که نشان داده شود تاريخ يک سير کلي دارد و تنها مجموعه چند حادثه متفرقه و پراکنده نيست. و ثانيا آن که اين حوادث براي خود علت دارد. يعني چندان نيست که بدون علت قابل تعريف سلسله حوادثي رخ دهد.

اينها مسائل کلي است که فلسفه تاريخ با آن درگير است و دهها بلکه صدها مکتب در اين باره اظهار نظر کرده اند و مثل خود مباحث فلسفي هنوز به جاي روشني نرسيده است. اما اين نرسيدن به معناي آن نيست که توافقات کلي وجود ندارد يا هنوز در جهل مطلق است.

اين کتاب ششصد صفحه اي ضمن فصول و بخش هاي مختلف مروري است بر بسياري از مباحثي که از آغاز فکر بشر تاکنون در اين باره گفته شده است.

باب اول در ريشه هاي فلسفه تاريخ که در آن از انديشه هاي مسيحي و يهودي در باب فلسفه تاريخ سخن گفته شده و فصلي هم به مسلمانان اختصاص يافته است. مهم ترين فصل آن شرح ديدگاه هاي ابن خلدون است.

باب دوم شکل گيري دانشي با نام فلسفه تاريخ است که بحث عليت را در تاريخ دنبال کرده و اقوال مختلف در اين باب يعني اسباب حرکت تاريخ را بيان کرده است.

باب سوم مکتب هاي موجود در فلسفه تاريخ است که در آن از ديدگاه هاي ولتر و هگل و مارکس و غيره سخن گفته است.

باب چهارم در باب علم بودن دانش تاريخ است.

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

جشن نامه ی دکتر سیروس شمیسا

جشن نامه ی دکتر سیروس شمیسا

یاسر دالوند

این کتاب شامل 59 مقاله است که درباره ی زندگی و آثار دکتر سیروس شمیسا نوشته شده است.

زروان در حماسه ی ملّی ایران

زروان در حماسه ی ملّی ایران

حمیدرضا اردستانی رستمی

شناخت باورها و آیین باستانی و بازنگری در پیدایش و فراز و فرود آن ها ، میان خوانندگان امروزی و نسل با

منابع مشابه بیشتر ...

زنان زرخرید؛ بررسی وضعیت کنیزان در ایران: از طاهریان تا مغول

زنان زرخرید؛ بررسی وضعیت کنیزان در ایران: از طاهریان تا مغول

فریبا کاظم نیا

بردگان از ادوار باستان تا اواخر دوره ی قاجار در جامعه ی ایران حضور داشتند و در پی تصویب قانون «منع خ

شاه، انقلاب اسلامی و ایالات متحده

شاه، انقلاب اسلامی و ایالات متحده

داریوش بایندر

کتاب حاضر ترسیم گر فضای ایران در دهه ی 1350 است و شرح می دهد که چگونه به سبب مجموعه ای از خطایای بنی