۸۷
۳۵
۱۳۹۹/۶/۲۲
تاریخ افشاریه. طوایف، خوانین و محال ایل افشار خمسه

تاریخ افشاریه. طوایف، خوانین و محال ایل افشار خمسه

پدیدآور: قاسم خان جهانشاهلو ناشر: شیرازه کتاب ماتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰نسخهشابک: 6-67-6843-622-978تعداد صفحات: ۲۶۴ص

خلاصه

آنچه در این مجموعه ارائه می شود تاریخچه ی نسبتا مفصلی است از ایل افشار به عنوان یکی از ایلات مهم ایران، تقسیمات طایفه ای و معرفی سران و بزرگان ایل که در مقام نوعی گزارش، مأخذ گرانبهایی برای علاقمندان به تاریخ ایلات است.

معرفی کتاب

ایل افشار خمسه یکی از ایلات مهم ایران است که گرچه در بسیاری از منابع و مراجع تاریخ معاصر ایران به نقش آن در تحولات محلی و مملکتی، اشاره های فراوان شده است، ولی تا جایی که اطلاع داریم، به صورت مستقل موضوع تحقیق، پژوهش و بررسی نبوده است. آنچه اینک در این مجموعه تحت عنوان «تاریخ افشاریه» ارائه می شود تاریخچه ی نسبتا مفصلی است از ایل افشار خسمه که اینک زنجان خوانده می شود. شرحی به قلم قاسم خان جهانشاهلو، که خود از بزرگان این ایل است و در کنار این جایگاه، ادیب، سخنور و دانشمند نیز هست. حاصل کار او در مقام نوعی گزارش داخلی از ایل افشار، تقسیمات طایفه ای، معرفی سران و بزرگان ایل است که زمینه را برای پژوهش های بعدی در این موضوع فراهم کند.

جهت انتشار، تصویری از این نسخه توصیه شده است چون اصل نسخه در دسترس نیست و تصویر موجود از آن نیز در جایی دو صفحه ندارد و در دو جای دیگر نیز فاقد دو سطر آخر است. علاوه بر این بخش هایی از آن نیز به دلیل رطوبت، آسیب هایی دیده و ناخوانا است که در حواشی آن بخش ها بدان اشاره شده است. اصل نسخه در دو بخش است: بخش اول صفحات 8 تا 82 که نوعی مناجات است و اهمیت تاریخی ندارد و از این رو در انتشار این مجموعه از آن صرف نظر شده است. بخش دوم یا اصلی کتاب از صفحه ی 83 تا صفحه ی 274 متن دستنویس به همراه عناوین فرعی متن از نویسنده، در این مجموعه آمده است. در آماده سازی این متن برای انتشار طبیعتا بر اساس اصل وفاداری به متن اصلی عمل شده اما آشکار است که تدقیق و تصحیح چنین متونی هم از لحاظ محتوایی و هم از نظر صوری در نهایت مستلزم همراهی پژوهشگران و صاحب نظران آشنا به تاریخ و جغرافیای خمسه است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

نویسندگان

المورد از جمله مجلات خوبی عربی است که تا کنون به طور مستمر منتشر شده است.

تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در محموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330-1325 هجری قمری

تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در محموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330-1325 هجری قمری

سیروس سعدوندیان

حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در تحولات ایران معاصر یکی از مضامین مهم و شناخته شده تا