۱۰۱۴
۵۱۶
۱۳۹۹/۷/۱۴
پسا اسلامیسم؛ بازنگری رابطه سیاست و مذهب در ایران

پسا اسلامیسم؛ بازنگری رابطه سیاست و مذهب در ایران

پدیدآور: میلاد دخانچی ناشر: نشر آرماتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: اصفهانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 1-867972-600-978تعداد صفحات: ۲۲۴ص

خلاصه

آنچه در این کتاب آمده است گزارشی است از تقلایی ماهیت شناسانه برای فهم دولت مدرن و نوع رابطه ای که این دولت با مذهب اتخاذ می کند.

معرفی کتاب

ملاصدرا، فیلسوف کلاسیک ایرانی، اعتقاد دارد سیاست و مذهب از دو جنس متفاوت اند. او شریعت و سیاست را یکی نمی داند؛ همان گونه که روح و بدن نیز یکی نیستند. ملاصدرا اعتقاد دارد شریعت و سیاست دو موجود متغایرند که امکان وحدت با یکدیگر را دارند. با این تلقی از رابطه ی مذهب و سیاست، کتاب پیش رو در پی اثبات این گزاره است: رابطه ی مذهب و سیاست در ایران نامتوازن شده است و احتیاج به بازنگری دارد. طبیعی است که این بازنگری نمی تواند و نباید به حذف روابط قدرت و مذهب منجر شود؛ بلکه راه حل در ایجاد توازن بین این دو است. البته ایجاد این توازن ممکن نیست، اگر آن دو از یک جنس تلقی شوند؛ چرا که اساسا ایجاد توازن تنها بین دو امر متضاد و متکامل معنی دار است. تجربه معاصر رابطه ی سیاست و مذهب در ایران، وضعیتی را رقم زده است که در آن نه سیاست مداران از دستاورد خود راضی اند و نه شریعت مداران. آیا می توان با ایجاد توازن بین شریعت و سیاست، روحی الهام بخش بر بدن سالم سیاست دمید؟ این پرسش اصلی جهان معرفتی  پسااسلامیسم است. آنچه در این کتاب آمده است گزارشی است از تقلایی ماهیت شناسانه برای فهم دولت مدرن و نوع رابطه ای که این دولت با مذهب اتخاذ می کند. رویکرد اصی این کتاب در زمره ی نظریه ی سیاسی قرار می گیرد و لذا مباحث طرح شده سبقه ی نظری و گاهی انتزاعی دارند؛ بنابراین، دنبال کردن مطالب این کتاب، تمرکز و نوعی آمادگی ذهنی و نظری را طلب می کند. اساسا پرسش های ماهیت شناسانه قبل از ورود به مصداق، به نظریه گرایش دارند؛ چرا که در این رویکرد، الگوی ساختار قبل از پیامد آن بررسی می شود. در این کتاب، در عین پرداخت به ماهیت شناسی  دولت مدرن و نسبت آن با مذهب، نگارنده درباره ی ریشه ی ترجیح هستی شناسی بر معرفت شناسی و روش شناسی در نگرش عام ایرانیان مسلمان نیز فرضیاتی ارائه کرده است. با این فرض که نگاه های مسلط معرفتی در جوامع، از فیلسوفان آن جامعه تأثیر پذیرفته است، این نوشتار در جست و جوی سرمنشأ ترجیح هستی ها بر چیستی ها،  توجه را به سمت مهم ترین و تأثیرگذارترین فیلسوف ایرانی یعنی ملاصدرا معطوف کرده است که پیش تر به آن اشاره شد. تمرکز ملاصدرا بر هستی شناسی و تأثیر انکارناپذیر او بر فلسفه ی اسلامی معاصر، به  خصوص آن گونه که در جریان نئوصدرایی معاصر ظاهر شده، این کتاب را به ارائه ی فرضیاتی درباره ی تأثیرپذیری جهان معاصر ایرانی از ملاصدرا در بعد هستی شناسی ترغیب کرده است. البته باید پافشاری کرد که نقد فلسفه ی صدرایی نه مسئله ی این نوشتار است نه بضاعت آن؛ اما باید اذهان کرد که توصیف او از رابطه ی وجود و ماهیت در سرتاسر این نوشته، پس ذهن نویسنده بوده است. مطالب کتاب در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است:

فصل اول: متافیزیک تکنیک/ تبیین دو امر متضاد و مکمل

فصل دوم: ما و استیت قدیم/ تضاد سیاست و مذهب

فصل سوم: ما و استیت جدید/ اتحاد سیاست و مذهب

فصل چهارم: ما و استیت کنونی/ آمیختگی سیاست و مذهب

فصل پنجم: استیت پیش رو/ سیاست و مذهب: تضاد و تکامل

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

روشنایی از شرق: چگونه علوم سده های اوایل دوره اسلامی به شکل گیری جهان غرب یاری می رساند

روشنایی از شرق: چگونه علوم سده های اوایل دوره اسلامی به شکل گیری جهان غرب یاری می رساند

جان فریلی

این کتاب ترجمه ی اثر یک نویسنده ی منصف غربی است که کوشیده است تا به جریان های وام گیری علمی و فرهنگی

پاره نوشته های پیشاسقراطی

پاره نوشته های پیشاسقراطی

دانیل دبلیو. گراهام

این کتاب ثمره ی سال های بسیار پژوهش و کشمکش نویسنده با متونی است که در این نوشتار آمده اند. زمانی ای

منابع مشابه بیشتر ...

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

تأملات (در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست)- مجموعه ای از مقالات حقوقی

محمدعلی موحد

این کتاب مجموعه ای است از مقالات و خطابات محمدعلی موحد از اوایل دهه ی 1330 تا دهه ی 1390 که حائز صبغ

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

رسول مهربان

آنچه پیش رو دارید، گزارشی تحلیلی و انتقادی از مهم ترین برنامه «انقلاب شاه و مردم» است که نویسنده به