۲۰۲۹
۰
۱۳۸۴/۱۱/۲۳
المرجعيه الدينيه عند الشيعه الاماميه (دراسه في التطور السياسي و العلمي)

المرجعيه الدينيه عند الشيعه الاماميه (دراسه في التطور السياسي و العلمي)

پدیدآور: دکتر جودت القزويني

معرفی کتاب

 

 

اين کتاب يکي از جديدترين اثري است که در باره مرجعيت شيعه و تاريخ آن نوشته شده است.

کتاب با يک مقدمه و شش فصل وملحقاتي در پايان در 438 صفحه تدوين شده است. محدوده بحث در اين کتاب تاريخ علمي و سياسي مرجعيت شيعه ازابتداي قرن چهارم هم زمان با غيبت کبري تا عصر حاضر و قرن پانزدهم هجري است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فصول کتاب شامل:

فصل اول: حوزه علميه بغداد از شيخ مفيد تا شيخ طوسي 413 تا 460

فصل دوم : حوزه علميه حله:

نهضت علمي به دست فقهاي حله و تاثير فقهاي شيعي در حرکتهاي فکري وعقيدتي است.

فصل سوم: حوزه علميه جبل عامل:

در اين فصل از يک سو حرکتها و درگيري­هاي حکومت مملوکي و مغولي و تاثير آن بر حوزه هاي علميه بحث مي­شود و از سوي ديگر ظهور صفويان و نقش محقق کرکي در داخل ايران و هجرت علما به ايران آمده است.

فصل چهارم: حوزه علميه نجف (دوره اول)

مرحله اول از ابتداي قرن سيزده آغاز و همزمان با ظهور حرکتهاي فکري وهابي، اخباري و شيخي است . اين حوزه حرکتهاي سياسي مهمي چون تحريم تنباکو وقيام مشروطه را رهبري کرده است.

فصل پنجم: مرحله دوم از حوزه علميه نجف

همزمان با انقلاب عراق بعد از جنگ جهاني دوم و قيام 1920 در عراق است.

فصل ششم: حوزه علميه قم و تاسيس اين مرکز به دست شيخ عبدالکريم حائري در 1355 ش.

به مناسبت بحث از حوزه­هاي علميه تاريخ شيعه دوازده امامي و حوادث سياسي و علمي همزمان نيز مطرح شده است.

در مقدمه کتاب به تدوين کتاب «تاريخ موسسه الدينية الشيعية» نيز اشاره کرده است و نکاتي در مقايسه با آن بيان داشته است و اظهار داشته است کتاب «مرجعية الدينية العليا» به تاريخ فقاهت ونقش سياسي و علمي آنان پرداخته است و شرح حوادث تاريخي را متعرض نشده ، اما در کتاب «تاريخ موسسة الدينية الشيعية» بيشتر، حوادث تاريخي را مطرح کرده است.

با اينکه برخي عناوين اين دو کتاب با هم مشابهت دارند؛ ليکن از جهت روش و مضامين متفاوت هستند.

درپايان کتاب ملحقاتي آمده است:

رساله «کاشف الغطاء» به امير عبدالعزيز بن سعود

تعليقيه خراساني بر کتاب «داعي الرشاد» وملحقات ديگر.

والسلام

 

 

نوشته : فرشته کوشکي

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخچه دین شناسی تطبیقی

تاریخچه دین شناسی تطبیقی

اریک جی شارپ

امروزه محقق شده است که برای دستیابی به یک فهم و درک خردمندانه از بشریت مشترک همه ما و مسائل مبتلا به

تاریخ حکام و امرای کاووسی

تاریخ حکام و امرای کاووسی

حسین فراغ دل

نوشتار حاضر سرگذشت و پیش آمدهای سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی اخلاف و اسلاف حاکمان موسوم به کاووسی

منابع مشابه بیشتر ...

خاطرات تهران و بیروت

خاطرات تهران و بیروت

جان اسکیلز ایوری

کتاب پیش رو خاطرات اقامت پروفسور جان اسکیلز ایوری در تهران و بیروت است که یکی از ماندگارترین خاطرات

زنان زرخرید؛ بررسی وضعیت کنیزان در ایران: از طاهریان تا مغول

زنان زرخرید؛ بررسی وضعیت کنیزان در ایران: از طاهریان تا مغول

فریبا کاظم نیا

بردگان از ادوار باستان تا اواخر دوره ی قاجار در جامعه ی ایران حضور داشتند و در پی تصویب قانون «منع خ