۲۷۷۱
۸۸۸
۱۳۹۹/۸/۱۴
تجربه گرایان

تجربه گرایان

پدیدآور: لورنس کارلین ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مترجم: رحمان شریف زادهمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 2-762-436-600-978تعداد صفحات: ۲۵۸ص

خلاصه

کتاب حاضر درصدد است تا اندیشمندان کلیدی تجربه گرایی کلاسیک را بشناسد و نیز به روشنی بیان کند که چرا تجربه گرایی مدرن عموما همچون برهه ای ممتاز و برجسته در تاریخ اندیشه لحاظ می شود. این اندیشمندان همگی متعلق به قرن هفدهم و هجدهم میلادی هستند.

معرفی کتاب

هدف کتاب حاضر معرفی اندیشه ی فلسفی تجربه گرایان مدرن نخستین است و در صدد است تا تطور و اوج تجربه گرایی مدرن نخستین را همچون داستانی درباره ی متفکران بزرگی که انگاره های فلسفی خود را به اشتراک گذاشته اند، بیان کند. بر این اساس، این کتاب دو هدف تاریخی و فلسفی دارد: هدف تاریخی اش این است که دیدگاه های تجربه گرایان قرن هفدهم و هجدهم را به نحوی معرفی کند که متوجه زمینه ی فکری و اجتماعی آن ها باشد؛ هدف فلسفی اش نیز این است که دیدگاه های فلسفی آن ها و استدلال های حامی شان را به نحوی بیان کند که فهم دانشجوی فلسفه در این باب عمیق شود.

در وهله ی نخست، این کتاب برای کسانی نوشته شده است که با تجربه گرایی مدرن نخستین آشنایی اندکی دارند یا اصلا آشنا نیستند. کتاب حاضر در صدد است تا متفکران مهم تجربه گرایی کلاسیک را بشناسد و همچنین به روشنی بیان کند که چرا تجربه گرایی مدرن نخستین عموما همچون برهه ی مجزا و برجسته ای در تاریخ اندیشه لحظ می شود. تمرکز کتاب بر دو درون مایه ای است که در اندیشه ی همه ی تجربه گرایان کلاسیک وجود دارد: تمرکز بر جهان بینی هستی شناختی این متفکران؛ تمرکز بر دیدگاه های آن ها در باب معرفت و روش.

سه نکته در مورد رویکرد این کتاب درخور توجه است:

1. به علت محدودیت گنجایش کتاب و همچنین گرایش به تمرکز بر درون مایه هایی که تمام تجربه گرایان در آن ها شریک اند، شماری از موضوعات ارزشمند مطرح نشده اند.

2. در نقل و انتخاب مسائل تجربه گرایان کلاسیک، آزادانه عمل شده است.

3. مطالب از منابع دست اول نقل قول شده است.

عناوین فصل ها:

فصل اول: مقدمه: تجربه گرایان و زمینه ی آن ها

فصل دوم: فرانسیس بیکن (1626-1561)

فصل سوم: توماس هابز (1679-1588)

فصل چهارم: پیر گاسندی (1655-1592)

فصل پنجم: رابرت بویل (1691-1627)

فصل ششم: جان لاک (1704-1632)

فصل هفتم: اسحاق نیوتن (1727-1642)

فصل هشتم: جرج بارکلی (1753-1685)

فصل نهم: دیوید هیوم (1776-1711)

فصل دهم: تجربه گرایی و تجربه گرایان: خلاصه و نتیجه گیری

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار

نوشتار پیش رو اثری است که فتحعلی شاه قاجار (1250- 1186 ق) آن را در آخرین سال زندگی اش تقریر کرده تا

منابع مشابه

اصفهان و کاخ هایش: کشورداری، تشیع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن

اصفهان و کاخ هایش: کشورداری، تشیع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن

سوسن بابایی

این نوشتار به تعبیری تاریخ زیبایی در ایران عصر صفوی است. بررسی موارد متعدد تلاقی معنا و کنش اجتماعی