۳۹۳
۲۷۴
۱۴۰۲/۱۰/۲۲
چپ رادیکال در ایران: انقلابیون مارکسیست ایرانی، تشکیل و تکامل سازمان فدائیان خلق 1355-1343

چپ رادیکال در ایران: انقلابیون مارکسیست ایرانی، تشکیل و تکامل سازمان فدائیان خلق 1355-1343

پدیدآور: علی رهنما ناشر: نگاه معاصرتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: پوریا پرندوش مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۷۷۰شابک: 0-166-290-622-978

خلاصه

تاریخ ایران به واقع پر از شرح رخدادهایی است که دسترسی به ریشه های فکری و تبیین آن ها نادیده گرفته شده است. کتاب حاضر کوشیده تا نسبت فدائیان را با وضع موجود خودشان نشان دهد، ریشه های فکری آن ها را بکاود و چیستی ها را در کنار چرایی ها بنشاند.

معرفی کتاب

تاریخ معاصر ایران پر از دوره هایی است که ایرانی ها در آن متفرق و پراکنده بوده اند. تأثیر اجتماعی و اهمیت این دوره ها اغلب در بحث های داغ، تبادل نظرها و قضاوت هایی نمود پیدا می کند که سال ها و یا دهه های بعد صادر شده است. اگر پس از نیم قرن ایرانی ها هنوز درباره ی مزایا و نقص ها یا اقدامات متعاقب برخی جریان ها گفت و گو می کنند، به معنای این است که آن برهه ی تاریخی تأثیر خود را برذهنیت اجتماعی نسل های آینده گذاشته است.

نقشه برداری درست از چنین دوره هایی روندی مداوم و در جریان است اما این مسئله نیازمند کوشش های دامنه دار تاریخدان هایی است که این تحولات را با حساسیت ها و چشم اندازهای مربوط و مصالح پژوهشی می نگرند. در مراحل مقدماتی چنین تاریخ نگاری هایی، تنها بخشی هایی از زمینه های تاریخی می تواند آشکار شود. نقشه برداری نهایی به موقع خود و پس از تحقیقات بیش تر و روشن تر شدن قضایا قابل انجام است.

تاریخ انقلابیون مارکسیست ایرانی، فدائیان، موضوع این پژوهش است. اینکه از کجا آمدند، به دنبال چه چیزی بودند و چگونه موفق شدند. بنابراین در نوشتار حاضر تأکید بر سال های شکل گیری این گروه های سیاسی است که برای ایجاد تحول به مبارزه ی مسلحانه به عنوان روشی برای مبارزه روی آوردند. این پژوهش به بررسی منشأ شکل گیری، تکامل، تعامل و فرایندی می پردازد که طی آن، دو گروه با هم ادغام شدند تا چریک های فدایی خلق را در اواسط سال 1349 تشکیل دهند و در ادامه فعالیت های فدائیان تا تابستان سال 1355 را مورد بررسی قرار می دهد. مطالب  در 29 شماره دسته بندی شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

دیگر آثار نویسنده

پشت پرده کودتای 1332(1935) در ایران: اوباش، فرصت طلبان، ارتشیان، جاسوسان

پشت پرده کودتای 1332(1935) در ایران: اوباش، فرصت طلبان، ارتشیان، جاسوسان

علی رهنما

این نوشتار می کوشد خرده تاریخ مفصل آن دست از وقایعی را ارائه دهد که در 28 مرداد به اوج خود رسیدند. ا