۳۱۸
۱۹۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
انقلاب فرانسه از خاستگاه آن تا 1793

انقلاب فرانسه از خاستگاه آن تا 1793

پدیدآور: ژرژ لوفور ناشر: نشر چشمهتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مترجم: مریم هاشمیانمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 7-14-5250-622-978

خلاصه

کتاب حاضر که بنا به سنت مکتب تاریخی آنال نوشته شده، با جزئیاتی تحسین برانگیز، این آرزوی زنان و مردان فرانسه را که آزادی، برابر ی و عدالت بود، در آستانه و در خلال انقلاب فرانسه شرح می دهد.

معرفی کتاب

انقلاب فرانسه در 1789 رویدادی بود دوران ساز با پیامدهایی ژرف هم برای مردم فرانسه و هم برای مردم جهان. با این همه، بازدیدکنندگان از پاریس اغلب از خود می پرسند چرا نمی توانند اثری از باستیل بیابند، همان قلعه ی قرون وسطایی که تسخیرش در 14 ژوئیه ی 1789 چشم گیرترین لحظه ی انقلاب به شمار می آمد. «فاتحان باستیل»، که مصمم به تخریب نماد استبداد بودند، بلافاصله این سازه را ویران کردند. حتی ستون وسط میدان شلوغ باستیل هم ربطی به 1789 ندارد؛ این ستون یادبود کسانی است که در قیام دیگر یک نسل بعد، «انقلاب ژوئیه» 1830، جان باختند. میراث انقلاب فرانسه نه در بناهای تاریخی بلکه در آرمان های آزادی، برابری و عدالت یافته می شود که هنوز هم الهام بخش دموکراسی های مدرن است. فرانسوی ها در 1789 فقط برای استقلال ملی خود نمی جنگیدند: آن ها می خواستند اصولی را بنا کنند که اساس آزادی انسان ها در همه جا باشد. کتاب حاضر که بنا به سنت مکتب تاریخی آنال نوشته شده، با جزئیاتی تحسین برانگیز این آمال و آرزو را در زندگی زنان و مردان فرانسوی در آستانه و در خلال انقلاب فرانسه شرح می دهد. قوت تحلیلی و شرح توصیفی نویسنده با نگاهی بی پیش داورانه این کتاب را که در دو جلد منتشر شده است به منبعی غنی برای بررسی انقلاب کبیر فرانسه بدل می کند. نوشتار پیش رو جلد اول این مجموعه است که دو بخش نوشته شده است. بخش اول حوادث ابتدا تا سال 1793 و بخش دوم رویدادهای سال 1793 تا 1799 را در بر می گیرد. لازم به ذکر است که نویسنده تلاش کرده تا در نگارش حوادث مربوط به انقلاب فرانسه به تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فکری و حتی طبیعی انقلاب بپردازد و انقلاب را با توجه به این زمینه ها در متن جهان سده ی هجدهم، اروپای سده ی هجدهم و فرانسه ی سده ی هجدهم مورد کاوش قرار دهد. وی در این واکاوی نه ساختارهای سیاسی و قانونی و اجتماعی را مغفول گذاشته و نه حرکت رو به پیش علم و ادب و فکر را و نه اوضاع و احوال فرهنگی و اقتصادی طبقات مختلف مردم را. به این ترتیب این کتاب منبعی گران قدر درشناخت دقیق علل، زمینه ها و پیامدهای یکی از بزرگ ترین انقلاب های جهان یعنی انقلاب فرانسه است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته