۳۷۱
۱۷۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

ملوک الکلام: دربارۀ نسب و سرگذشت فتحعلی شاه قاجار

پدیدآور: فتحعلی شاه قاجار مصحح: سیدسعید میرمحمدصادقناشر: نشر سنگلجتاریخ چاپ: ۱۴۰۱مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۰۰نسخهشابک: 2-8-92181-964-978

خلاصه

نوشتار پیش رو اثری است که فتحعلی شاه قاجار (1250- 1186 ق) آن را در آخرین سال زندگی اش تقریر کرده تا به وسیلۀ آن بینندگان حاضر را تذکری و آیندگان غایب را تفکری حاصل آید. این کتاب به نوعی حسب حال، زیست نامه و یا سرگذشت نامۀ فتحعلی شاه قاجار است. گزارش او دربارۀ تعداد سپاهیان و نیز جواهرات سلطنتی از نکات مهم این کتاب است.

معرفی کتاب

باباخان پسر حسین قلی خان جهانسوز در 26 سالگی پس از به قتل رسیدن عموی خود آقامحمدخان موسس سلسلۀ قاجاریه، به عنوان دومین شاه این سلسله در سال 1212 ق در تهران تاجگذاری کرد و در 68 سالگی پس از 37 سال سلطنت بر مردم و سرزمین ایران فوت کرد. دوران حکومت او، یکی از مهم ترین ادوار تاریخ ایران به شمار می رود. دورانی که قدرت های جهانی آن زمان (فرانسه، روس، انگلیس) برای دستیابی به منافع خود در زمین بازی سیاست، همواره به ایران به عنوان یک مهرۀ کارگشا  توجّه می کردند و متأسفانه افرادی که خبره در سیاست و آگاه به حرکت قدرت های بزرگ جهانی باشند، درمیان دولت مردان فتحعلی شاه قاجار نبود، تا ضمن خنثی کردن اقدامات سوء، بتوانند از معاهدات بین دولی برای کشور ایران ظرفیت های جدیدی خلق کنند؛ برای همین یکی از میراث شوم قاجاریان و البته فتحعلی شاه، از دست دادن سرزمین های پهناوری درشمال غرب ایران بود. دومین میراث فتحعلی شاه قاجار برای تاریخ ایران، تعدد زنان و فرزندان او بودند. این تعدد فرزندان نیز در زمان سلطنت وی و حتی پس از درگذشتش، اوضاع داخلی ایران را برهم زد. چرا که هرکدام از شاهزادگان، متوقع حکومت شهر و دیار یا جاه وجلال خاصی برای خود بودند. که این موضوع باعث شد تا مردم ایران در نواحی مختلف مورد تعدی بی شماری قرار گیرند.

نوشتار پیش رو اثری است که فتحعلی شاه قاجار (1250- 1186 ق) آن را در آخرین سال زندگی اش تقریر کرده تا به وسیلۀ آن بینندگان حاضر را تذکری و آیندگان غایب را تفکری حاصل آید. این کتاب به نوعی حسب حال، زیست نامه و یا سرگذشت نامۀ فتحعلی شاه قاجار است. گزارش او دربارۀ تعداد سپاهیان و نیز جواهرات سلطنتی از نکات مهم این کتاب است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

دیگر آثار نویسنده

سفرنامه مکه

سفرنامه مکه

کیکاووس میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار

این اثر یکی از آثار با ارزشی است که افزون بر اطلاعات جغرافیایی، شناخت راهها، تجارت و جز اینها، ما را