۳۳۱۶
۰
۱۳۸۵/۲/۲۵
مطالعات تاريخي (ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني)

مطالعات تاريخي (ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني)

پدیدآور:

معرفی کتاب

معرفي مجله مطالعات تاريخي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در بين مجلات تاريخي که هم اکنون در کشور در حال انتشار هستند، فصلنامه مطالعات تاريخي ضميمه مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد يکي از مجلاتي است که ويژگي علمي و پژوهشي خود را هنوز از دست نداده است. افزون بر آن اهداف خود را گم نکرده و در چارچوب از پيش تعيين شده خود پيش مي رود.

در حال حاضر ، در ايران مجلات تاريخي که چاپ مي شود در درجه اول بعد از مدتي تحليل مي رود و سپس اهداف خود را گم مي کند. با اين وجود اکثر مجلات دانشگاهي و به ويژه اين مجله هنوز در راه اصلي خود سير مي کنند. هر چند که اين مجله نيز با کاستي هايي روبه رو است.

شماره هاي 7- 8 فصلنامه مطالعات تاريخي با تاريخ بهار/ تابستان 1384 به تازگي منتشر شده است. آنچه مي خوانيد معرفي مقالات اين مجله است:

اسطوره آب در ريگ ودا و اوستا از دکتر صغري اسماعيلي

صلح آماسيه از ديدگاه مورخان ترک

آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مکتوب مستشار الدوله و شادمان از دکتر محسن خليلي

انديشه هاي بزرگان مکتب تاريخي آلمان از دکتر رامپور صدر نبوي

نهاد دادرسي در حکومت زنديه از سيد محمد طيبي

نخستين مدارس خارجي در ايران از دکتر طاهره عظيم زاده تهراني

بررسي تاريخ ولايت بيجار گروس در دوره قاجار از شهرام غلامي

پژوهشي در اندرزنامه تنسر: رابطه انسان شناسي و اعتماد از محمد علي قاسمي و دکتر حاتم قادري

تاثير مهاجران ايراني به هند بر انديشه گران ايران از سقوط صفويه تا عصر ناصري از عباس هاشم زاده محمديه و دکتر هاشم آقاجري

حضور يونانيان در ايران در دوره فرمانروايي سلوکيان(مطالعه تاريخي و جغرافيايي سکونت گاه هاي سلوکيان)  از يوشي گوپل، اين مقاله به انگليسي است.

اما درباره اين مجله چند نکته به نظر مي رسد:

نخست آن که با توجه به گرايش هاي مختلف در رشته تاريخ و عموميت مباحث تاريخي در موضوعات مختلف، بيشتر مباحث فصلنامه به تاريخ ايران اختصاص يافته است.

دو ديگر آن که رتبه و درجه دانشگاهي نويسندگان مقالات بيان نشده است.

سه ديگر آن که مشکل بسياري از مجلات نامنظم ايراني دچار اين فصلنامه نيز شده است. تاخير در انتشار مشکلي است که اي کاش دست اندرکاران فصلنامه آن را بر طرف مي کردند. شماره بهار و تابستان سال 84 در اواخر اريبهشت 85 به اين کتابخانه رسيده است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا: بزرگداشت چهارصد سال روابط دیپلماتیک، مجموعه مقالات و گزارش ها

روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا: بزرگداشت چهارصد سال روابط دیپلماتیک، مجموعه مقالات و گزارش ها

نویسندگان

ایران و اسپانیا در حالی چهارصدمین سالگرد برقراری روابط خود را در سال 2016 پشت سر گذاشتند که روابط ای

تاریخ فقه اسلامی در سده های نخستین از آغاز اسلام تا شکل گیری مکتب اصحاب حدیث متاخر

تاریخ فقه اسلامی در سده های نخستین از آغاز اسلام تا شکل گیری مکتب اصحاب حدیث متاخر

حامد خانی

در این اثر رسالت محوری نویسنده معرفی علم تاریخ و بازنمایی ضرورت آشنایی با آن در نظر گرفته شده است.خو

منابع مشابه بیشتر ...

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزۀ سیاست، تاریخ، ادبیات، هنر

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزۀ سیاست، تاریخ، ادبیات، هنر

نویسندگان

کتاب حاضر گزیده ای است از مقاله هایی که مترجم از سی و چند سال پیش تاکنون در مطبوعات ترجمه و منتشر کر

پاره نوشته های پیشاسقراطی

پاره نوشته های پیشاسقراطی

دانیل دبلیو. گراهام

این کتاب ثمره ی سال های بسیار پژوهش و کشمکش نویسنده با متونی است که در این نوشتار آمده اند. زمانی ای

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزۀ سیاست، تاریخ، ادبیات، هنر

آن سوی بهشت: مقاله هایی در حوزۀ سیاست، تاریخ، ادبیات، هنر

نویسندگان

کتاب حاضر گزیده ای است از مقاله هایی که مترجم از سی و چند سال پیش تاکنون در مطبوعات ترجمه و منتشر کر

پاره نوشته های پیشاسقراطی

پاره نوشته های پیشاسقراطی

دانیل دبلیو. گراهام

این کتاب ثمره ی سال های بسیار پژوهش و کشمکش نویسنده با متونی است که در این نوشتار آمده اند. زمانی ای