۱۶۴۴
۰
۱۳۸۵/۳/۱۳
شکر نامه شاهنشاهي (تاريخ ششصد ساله قفقاز)

شکر نامه شاهنشاهي (تاريخ ششصد ساله قفقاز)

پدیدآور: بهمن ميرزا (پسر عباس ميرزا) مصحح: حسين احمدي

معرفی کتاب

 

بهمن ميرزا فررند عباس ميرزا از داعيه داران سلطنت بود که در جريان بيماري محمد شاه در سال 1264 با کمک جمعي از دولتيان مصمم به گرفتن چرخ سلطنت پس از محمد شاه بود. وي آن زمان در تبريز و مورد حمايت روسيه بود. زماني که دولت مرکزي از نيت وي واقف شد، وي را تحت فشار گذاشت و پس از يکسري ماجراها وي به روسيه رفت و تا پايان عمر در همانجا ماند. بعد از وي غالب فرزندانش هم در آنجا ماندند. وي در مدت زماني که در روسيه بود آثاري نوشت که يکي از آنها همين کتاب شکرنامه شاهنشاهي يا تاريخ ششصد ساله قفقاز بود. وي تاريخ اين ديار را از پس از چنگيز تا زمان خودش به نگارش درآورده بود.بهمن ميرزا علايق خود را نسبت به تزارها در اين کتاب هم نشان داده و مقصودش از اين نوشته خدمت به شاهنشاهي روسيه و اين که در پناه آنان قفقاز امن شده است بود. تاريخ تأليف اين کتاب سال 1288 است.  متن کتاب از ص 42 تا 96 است. بخش نخست آن مقدمه مصحح و بخش پاياني ارائه تعدادي سند در باره بهمن ميرزا و روابط وي پس از ماندن در روسيه با دربار قاجاري و به خصوص مشکل فرزندان و مخصوصا دختران اوست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه