۲۲۹۹
۰
۱۳۸۵/۳/۲۵
اسلام ايران، بررسي تاريخي (مجموعه مقالات)

اسلام ايران، بررسي تاريخي (مجموعه مقالات)

پدیدآور: مصحح: حسن حضرتي

معرفی کتاب

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

برخلاف انتظاري که از نام کتاب مي رود که ملاحظه اي باشد در باره رابطه اسلام و ايران ، کتاب مجموعه اي از چند مقاله سودمند اما بدون ارتباط است.

به جز مقدمه آقاي حضرتي، نخستين مقاله از داود فيرحي با عنوان «دولت مدني پيامبر» است که مبحثي تاريخي – سياسي در باره شکل گيري دولت نبوي در مدينه منوره است. (25 – 71)

مقاله دوم ژرفا و بن مايه هاي سقيفه بني ساعده از غلامحسين زرگري نژاد است که به ريشه يابي تحول سقيفه و انتخاب ابوبکر وملاحظات مربوط به مخالفان آن را مرور کرده اند (73 – 111)

مقاله سوم ماهيت فتوحات اسلامي در عهد امويان از حسين مفتخري (113 – 128)

مقاله چهارم: وضعيت شهرها در قرون اوليه اسلامي در ايران از شهرام يوسفي فر (129 – 142)

مقاله پنجم: فرق و مذاهب اسلامي در عصر امويان از محمد سپهري (149 – 189)

مقاله ششم: مباني رفتار سياسي علماي شيعه از قرن هفتم تا قرن دهم از محسن الويري (191 – 216)

مقاله هفتم: اخباري گري و اصولي گري چشم انداز تاريخي (221 – 248)

کتاب بدون هر گونه فهرستي از اعلام و امکنه و .... پايان يافته و حتي مقاله آخر کتابشناسي مستقل هم ندارد.

با اين که موضوعات مقالات به هم مربوط نيست اما به هر روي، مجموعه اي سودمند است.

 
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.