۲۹۳۰
۰
۱۳۸۵/۳/۲۷
مجله الحج، سال 61، شماره 5، جمادي الاولي 1427

مجله الحج، سال 61، شماره 5، جمادي الاولي 1427

پدیدآور:

معرفی کتاب

يکبار ديگر هم در همين جا، شماره اي از مجله «الحج» وزارت حج عربستان سعودي را معرفي کردم. اين مجله در عين حال که مراقب است تا مجله اي به روز و در خدمت مسائل حج باشد، تلاش مي کند تا در هر شماره چندين مقاله خوب تاريخي را که به نوعي با حج و سفرنامه ها و تاريخ حرمين مربوط مي شود داشته باشد. اگر ما در اينجا آن را معرفي مي کنيم به خاطر همين چند مقاله است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در شماره جاري نخستين مقاله تاريخي آن در باره اولين آلماني است که به نام لوديکيو دي فارتيما در سال 1503 به سفر حج آمده است. البته ترديدهايي وجود دارد که پيش از او شخصي به نام کابوت در سالهاي ميان 1476 – 1490 به حج آمده باشد. اين مقاله گزارش سفر آن آلماني است.

مقاله ديگر «اصفهان نصف الدنيا و تراث البشريه» به خاطر پايتختي اصفهان انتخاب شده است. مي دانيم که در سال جاري سه شهر به اين عنوان انتخاب شده است که يکي اصفهان ديگري حلب و سومي تمبکتو در جمهوري مالي است. در اين مقاله مروري بر آثار تاريخي اصفهان شده است.

مقاله بعدي با همان نگاه در باره شهر تمبکتو و آثار تاريخي و نقش آن طي چهار قرن در ترويج اسلام است.

مقاله ديگر در باره مسجد نيوجيه در پکن است که از سابقه آن و وضع اسلام و گزارشي از وضع فعلي آن در اين مقاله ياد شده است.

تاريخچه اي از دانشگاه الازهر و دوران شکوه آن در مقاله اي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. نويسنده اين مقاله هم احمد ابوزيد يعني همان کسي است که مقاله اصفهان را نوشته است.

ويلفرد هوفمان از ديپلمات هاي آلماني بود که در سال 1908 اسلام آورد و سفري به حج رفت و گزارش سفرش را نوشت که به نام رحلة هوفمان چاپ شده است. گزارشي از اين سفرنامه همراه با تصويري از وي در يک مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.

قافله حج موريتاني در قديم، عنوان مقاله ديگري است در اين شماره. در شماره هاي قبلي هم گزارش هايي در باره قافله هاي حج از نقاطي مانند کويت و امارات داشت.

شهر معرة النعمان از شهرهاي کهن سوريه، در مقاله اي ديگر مرور شده است.

مقاله اي هم در باره ابن النفيس، محقق علم پزشکي در جهان اسلام و کاشف گردش خون دارد.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.