۱۴۳۹
۰
۱۳۸۵/۴/۱
فصلنامه تخصصي پانزده خرداد دوره سوم، سال سوم، شماره 7

فصلنامه تخصصي پانزده خرداد دوره سوم، سال سوم، شماره 7

پدیدآور:

معرفی کتاب

 

 

 

در اين شماره در قسمت مقالات شش مقاله به شرح زير به چشم مي خورد :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مقاله اول: مربوط به قيام 15 خرداد و نهضت هاي سده پيشين مشابهت ها و تفاوتها ، نوشته سيد حميد روحاني مورخ انقلاب اسلامي است . در اين مقاله به هجوم استعمار گران در سده هاي 16 و 17 ميلادي به کشور هاي اسلامي و واکنش مسلمانان در مقابل آنان اشاره شده است .

مقاله دوم : امام خميني ،انقلاب اسلامي و شالوده شکني سيطره گفتمان هاي رسمي در حوزه سياست، انقلاب اسلامي ، انقلاب آزادي عقل و گسستگي تقليد ، نوشته :دکتر مظفر نامدار  است . در اين مقاله به اين پرسشها پاسخ داده شده است : آيا پديده انقلاب اسلامي تا بدين اندازه که معاصرانش ميپندارند خارق العاده است .اهميت راستين و سرشت واقعي اين انقلاب چه بود . انقلاب چه چيزي را به چالش کشيد . چه نظامي را نابود کرد و چه چيزي را آفريد .

مقاله سوم : رويکرد ابزار گرايانه به دين و روحانيت در تاريخ معاصر ايران ، قبل از مشروطه ، نوشته داوود مهدوي زادگان . اين گفتار کوششي است در جهت باز خواني رويکرد ابزاري به دين و علماي دين در ميان افراد يا جريان هاي فکري – سياسي غرب گرا در ايران معاصر افرادي چون : آخوند زاده ، مستشارالدوله تبريزي و ملکم خان .

مقاله چهارم : مفهوم تاريخ و فايده مندي ان از منظر شهيد مطهري است محمد جواد اردلان نويسنده مقاله تلاش کرده با تتبع در آثار شهيد مطهري مفهوم تاريخ و بخشي از ديد گاههاي فلسفي ايشان را در اين زمينه استخراج کند .

مقاله پنجم : بررسي نظري و تاريخي مواضع نهضت آزادي ايران در برخورد با انقلاب اسلامي  است.نويسنده مقاله سيروس حاجي زاده معتقد است   بررسي و تحليل شخصيت ها و احزاب سياسي و مذهبي ميتواند پايه و مبناي قضاوت و راهگشاي آرمان خواهي نسل هاي آينده و راهي  در شناخت انقلاب اسلامي باشد.

مقاله ششم :شهيد بهمن حجت کاشاني از نگاه راويان خرم دره نوشته جواد کامور بخشايش ، در اين نوشتار قيام حجت کاشاني در خرم دره در دوره خفقان حکومت پهلوي به عنوان يک واقعيت تاريخي بررسي ميشود.

بخش ديگري از فصلنامه به نقد متون ، منابع و ديدگاهها پرداخته است : در اين بخش نيز مقاله اي از حميد روحاني آمده است با عنوان : تاملاتي  نظري و تاريخي در علل و انگيزه هاي پيدايش جريان اقاي منتظري .و مقاله اي ديگر با عنوان :فرزندان تاريخ پرداز استر  ، نوشته : علي رضا سلطان شاهي

از تاريخ از ديگر بخشهاي فصلنامه است که در آن سه خاطره پيرامون قيام 15 خرداد از حجه الاسلام ساجدي ، رجبعلي رضايي وخاطره اي از يکي از مبارزان تهراني نقل شده است.فصلنامه با بخش پرسش و پاسخ با کاوشگران تاريخ و دانشوران معرفت پايان ميپذيرد.

فرشته کوشکي

 

نظر شما ۰ نظر