۱۸۵۸
۰
۱۳۸۵/۴/۱۴
تاريخ نخستين فرهنگستان ايران به روايت اسناد

تاريخ نخستين فرهنگستان ايران به روايت اسناد

پدیدآور: محسن روستايي

معرفی کتاب

 

نخستين فرهنگستان ايران در سال 1314 ش به پيروي از فرهنگستان هايي که در اروپا و به خصوص در فرانسه شکل گرفته بود، تأسيس شد. هدف اصلي اين فرهنگستان «حفظ ، توسعه و ترقي زبان فارسي » بود. براي رسيدن به اين هدف جمعي از تحصيل کردگان دارالفنون و غيره گردآمدند تا زمينه تحقق اين هدف را فراهم سازند. تا اين زمان شايد بيش از پنجاه سال بود که زبان فارسي با وارد شدن کلمات فرنگي گرفتار تغييراتي شده بود که بيم آن مي رفت در صورت ادامه يافتن، مشکلي براي هويت آن پيش آيد. به علاوه تا همان زمان، گفتگوهاي فراواني هم در باره کلمات عربي موجود در اين زبان شده بود. در سال پيش از آن هم جشنواره فردوسي برگزار شده بود و حسي براي احياي زبان فارسي در ايران پديد آمده بود که زمينه اي براي جدي تر شدن بحث تأسيس فرهنگستان شد. اين فرهنگستان پس از  واقعه شهريور بيست فشل شد و در دي ماه سال 20 تعطيل شد هرچند دفتر و دستکي باقي مانده بود. در طول اين سالها هدف ساختن واژه هايي بود که براي مصارف جاري ساخته شده و در اختيار مردم قرار مي گرفت. برخي از اين واژه هاي جايگزين کلمات عربي مي شدند مثلا کلمه افزايش به جاي جمع. اين امر خود اعتراض بسياري را برانگيخت. سقوط نظام پهلوي اول تا حدودي ارزش هايي موجود در آن دوره را هم محل ترديد قرار دارد و از جمله اين قبيل انتقادها زيادتر هم شد. عباس اقبال يکي از مهم ترين نقادهاي فرهنگستان بود و خود هم نوشت که هيچ وقت با آن موافقت نداشته و ناخواسته به عضويت آن درآمده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين بود اجمالي از فرهنگستان نخستين که در اين کتاب تفصيل آن ابتدا در يک ديباچه مفصل آمده و سپس در فصول مختلفي مطالب به صورت ريز و تخصصي دنبال شده است.

کتاب اول: تاريخچه فرهنگستان ايران

فصل اول: پيشينه ايجاد فرهنگستان در ايران

فصل دوم: فرهنگستان و رؤساي آن.

فصل سوم: واژه هاي گمشده فرهنگستان اول

فصل چهارم: نصاب واژه هاي نو

فصل پنجم: نگاهي به دو گرايش ناسيوناليستي پيش از فرهنگستان ايران

کتاب دوم: کليات و قوانين و واژه هاي فرهنگستان ايران تا پايان اسفند 1319

فصل ششم: کليات و قوانين

فصل هفتم واژه هاي نو که تا پايان سال 1319 در فرهنگستان پذيرفته شده است

فصل هشتم: ترکيبات عربي

فصل نهم: واژه هاي پذيرفته شده در فرهنگستان به ترتيب قديم

فصل دهم: فهرست موضوعي واژه هاي مصوب فرهنگستان ايران تا پايان سال 1319

منابع و مآخذ

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

منابع مشابه بیشتر ...

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب

زن ایرانی و عصر روشنگری (بازخوانی تاریخ تحول اجتماعی زن ایرانی)

زن ایرانی و عصر روشنگری (بازخوانی تاریخ تحول اجتماعی زن ایرانی)

نازلی اسکندری نژاد

این کتاب تمرکز خود را بر چگونگی ورود و ظهور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی قرار داده و از نقش بسزا