۲۵۴۱
۰
۱۳۸۵/۴/۱۸
علامه مجلسي اخباري يا اصولي

علامه مجلسي اخباري يا اصولي

پدیدآور: علي ملکي ميانجي

معرفی کتاب

در اذهان عمومي چنان است که علامه مجلسي رحمت الله عليه يک عالم اخباري بوده است. اما آگاهان دانند که حتي اگر علامه مجلسي را اخباري بدانيم بايد يک اخباري ملايم و معتدل بدانيم. اما اکنون کتابي انتشار يافته است که به طور خاص تلاش کرده تا به اين پرسش پاسخ ديگري بدهد و آن اين که علامه مجلسي اخباري نيست بلکه يک عالم اصولي است. وي در سراسر کتاب کوشيده است تا ادله اي براي اثبات اين نکته ارائه دهد. از اين زاويه که مؤلف روي يک مبحث تا اين اندازه تأمل کرده، کاري ستايش برانگيز است گرچه ممکن است همچنان زمينه نقد و گفتگو در اين باره باز باشد.

اين کتاب تا ص 99 به اين بحث پرداخته و سپس در چند مقاله ديگر مباحث ديگري را پيگيري کرده است که بيشتر نقد برخي از مقالات و نقد بر نقد است و البته در باره همين موضوع. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.