۴۴۷۵
۰
۱۳۸۵/۴/۲۴
تاريخ تحقيقي اسلام

تاريخ تحقيقي اسلام

پدیدآور: محمد هادي يوسفي غروي مترجم: حسين علي عربي

معرفی کتاب

کتاب تاريخ تحقيقي اسلام ترجمه کتاب موسوعه التاريخ الاسلامي ،  مولف : محمد هادي يوسفي غروي، ترجمه:حسين علي عربي، ناشر :مرکز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 1383ه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مختصري در باره زندگي نويسنده :

محمد هادي يوسفي غروي در سال 1327 ه ش در نجف اشرف به دنيا آمده واز ابتدا به تحصل علوم حوزوي پرداختند . در کنار درسهاي حوزوي به مطالعه تاريخ علاقه مند شدند و در 1351ش به جرم ايراني بودن از نجف اخراج و به ايران آمده در قم ساکن شدند . کتابهاي زيادي در موضوعات فقهي ، اصولي و عقيدتي تاليف کرده اند .

در حوزه تاريخ ميتوان به کتابهاي وقعه الطف در باره حادثه عاشورا و کتاب موسوعه التاريخ الاسلامي اشاره کرد .کتاب اخير نتيجه بيست سال تحقيق نويسنده است که به زبان عربي ودر سه جلد در انتشارات مجمع دار الفکر اسلامي منتشر شده و ترجمه فارسي آن در چهار جلد و با عناوين زير به چاپ رسيده است :

جلد اول:عصر نبوت تا مرحله اعلان دعوت

جلد دوم:عصر نبوت تا پايان سال دوم هجرت

جلد سوم:حوادث سال سوم تا ششم هجرت

جلد چهارم: حوادث سال هفتم تا يازدهم هجرت

نويسنده در فصل اول جلد نخست به بيان چگونگي تحقيق در تاريخ اسلام و روش مطالعات تاريخي اشاراتي داشته اند.در اين بخش به معرفي و نقد کتابهاي سيره وارز يابي منابع تاريخي اشاره شده است.

از ويژگيهاي کتاب تکيه بر آيات قرآن و شان نزول آيات و روايات ائمه به عنوان منبع متقن و مستدل در باره حوادث تاريخي است .مولف تلاش کرده به منابع دست اول ودر درجه نخست به منابع شيعي استناد َکند . همچنين مولف تنها به جمع آوري وتبويب گزارشهاي تاريخي اکتفا نکرده بلکه در جاي مناسب با استدلال و برهان و استفاده از آيات قرآني به شبهات ايجاد شده در باره پيامبر اسلام پاسخ داده اند.

جلد اول کتاب شامل چهار فصل است : نگاهي به حوادث و تاريخ قبل از اسلام ، نشو و نماي نبي اکرم (ص) ،بعثت مبارک نبي اکرم(ص) و اعلان دعوت عمومي .

فصل دعوت عمومي را با تکيه بر سوره هاي نازل شده در اين دوران بيان داشته اند .

جلد دوم در ابتدا با شش فصل آغاز ميشود : تاريخ معراج و اسرا ، هجرت اول، هجرت به طائف، بيعت عقبه و انتشار اسلام در مدينه،هجرت مسلمانان به مدينه ،تو طئه براي قتل نبي اکرم(ص). سپس حوادث بعد از هجرت را به صورت سالشماري بيان ميدارد . مهمترين حوادث سال اول و دوم هجرت در اين جلد آمده است.

همانگونه که اشاره شد جلد سوم به حوادث سال سوم تا ششم هجرت و وجلد چهارم حوادث سال هفتم تا يازدهم را شامل ميشود

فرشته کوشکي .

نظر شما ۰ نظر