۳۷۴۹
۰
۱۳۸۵/۴/۲۸
روند ورود ترکان به ايران و تحولات و پيامدهاي آن

روند ورود ترکان به ايران و تحولات و پيامدهاي آن

پدیدآور: معصومه اختياري

معرفی کتاب

 

 

 

 

بدون ترديد يکي از بزرگترين مهاجرتهاي تاريخ بشري به خصوص در دوره اي که تاريخ آن ثبت و ضبط شده مهاجرت ترکان از شرق به غرب است. مهاجرتي که آثار بسيار عميقي در جهان به خصوص جهان اسلام از خود برجاي نهاده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين کتاب در باره روند مهاجرت ترکان به ايران نوشته شده و محدوده تاريخي آن همان طور که از نامش آشکار است، از آغاز تا پايان دولت سلجوقي يعني قرن ششم هجري است.

بخش اول کتاب در باره معناي لغت ترک، ترکان آسياي مرکزي، حکومت هاي اوليه ترکان و عقايد و باورهاي ديني آنان است.

بخش  دوم در باره ترکان و اسلام، ورود آنان به جهان اسلام ، دولت سلجوقي و نقش آن در دولت هاي مستبدي است که در اين دوره در ايران برپا شده است.

بخش سوم ترکان و آذربايجان است. آذربايجان پيش از ترکان، زبان مردم اين منطقه قبل از آمدن ترکان، تغييرات زباني پس از آمدن آنان و نيز پيامدها و مهاجرت و استيلاي ترکان از ديگر مباحثي است که در بخش سوم آمده است.

تحقيقات مربوط به ترکان در ايران اندک است اما آنچه که موسسه تاريخ ترک در آنکارا کار کرده بسيار گسترده است که اميدواريم مهم ترين آنان آثار به فارسي ترجمه و در اختيار پژوهشگران ايراني قرار گيرد. براي محقق اين اثر هم آرزوي موفقيت بيشتر داريم.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...