۲۷۶۳
۰
۱۳۸۴/۱/۱۱

بدون تصویر

تاريخ الدولة العثمانية من النشوء الي الانحدار

پدیدآور: خليل اينالجيک مترجم: محمد الارناؤوط

معرفی کتاب

خليل اينالجيک يکي از مشهورترين عثماني شناسان معاصر است که تاکنون آثار فراواني در باره تاريخ دولت عثماني روانه بازار پژوهش هاي عثماني کرده است. تا آنجا که بنده مي دانم در فارسي از وي کتاب استانبول و فتح آن توسط بنياد دايرة المعارف اسلامي ترجمه و انتشار يافته است.
وي در سال 1916 در استانبول به دنيا آمد، در رشته تاريخ در دانشگاه آنکارا تحصيل کرد و در حال حاضر هم استاد دانشگاه بيلکنت در همان شهر است. وي در دانشگاه هاي انکارا، کلمبيا و پرينستون و شيکاگو تدريس کرده و اين پيش از آن بوده که در دانشگاه بيلکنت گروه تاريخ را تأسيس کند و در آنجا استقرار يابد. از وي بيش از 200 مقاله و تعداد زيادي کتاب در ارتباط با دولت عثماني انتشار يافته است.
يکي از آثار مشهور وي که به زبان هاي مختلفي ترجمه شده کتاب تاريخ دولت عثماني او در يک مجلد است که به انگليسي، البانيايي، يوگسلاويايي و عربي منتشر شده است. ترجمه عربي آن کتاب همين است که ما اکنون در صدد معرفي آن هستيم.
مترجم آن محمد . م. الارناؤوط استاد همين درس دولت عثماني در دانشگاه يرموک در کشور اردن است. وي در مقدمه از اهميت اين کتاب سخن گفته و از اين که با ربع قرن تأخير به زبان عربي ترجمه شده اظهار تأسف کرده است.
مقدمه کوتاه اينالجيک بر اين کتاب اين است:
در آغاز قرن چهاردهم ميلادي، زماني که دولت عثماني تأسيس شد، تنها يک اميرنشين کوچک در داخل محدوده دنياي اسلام بود که بر اساس انديشه نبرد با کفار مسيحي شکل گرفته بود. اين دولت مرزنشين کوچک به تدريج با تصرف اراضي امپراتوري بيزانس شرقي در آناتولي و بالکان، اهميت يافت و زماني که در سال 1517 يک منطقه بزرگ عربي به آن ضميمه گشت ، مبدل به قوي ترين دولت اسلامي شد.
در روزگار سلطان سليمان اول (1520 – 1566) دولت عثماني به صورت يک دولت جهاني درآمد و اين به سبب پيروزي هاي پي در پي آن در محدوده وسيعي از اروپاي مياني تا اقيانوس هند بود. جز آن که طي جنگهاي طولاني قرن هفدهم، کفه تراروز به نفع اروپا تغيير کرد و از اين زمان بود که افول سريع دولت عثماني آغاز گرديد تا آن که در قرن هيجدهم به تفوق نهايي دول اروپايي منجر شد. اين زمان دولت عثماني به لحاظ سياسي و اقتصادي زير سلطه اروپا درآمده بود. تداوم طولاني مدت آن و احتمال سقوط آن به پديد آمدن يک مشکله سياسي در اروپا منجر شد که از آن با نام مسأله شرقيه ياد مي کنند. زندگي سياسي دولت عثماني تحت سيطره وتأثير اروپا تا سال 1920 ادامه يافت.
با تغيير شرايط در مراحل مختلف، ساختار دولت عثماني و مؤسسات داخلي آن نيز تغيير مي کرد. تغييراتي که در ساختار داخلي آن پديد آمد و نيز در تغييرات سياسي ، مي توان سير تبديل يک امير نشين را مرزي را به يک دولت در قياس دولت هاي کلاسيک شرقي مانند دولت ساساني يا عباسي به دست آورد. دولت عثماني در پايان قرن شانزدهم ميلادي با ملاحظه همه قوانين دولتي و اداري و سياسي و مالي و همچنين نظام کشاورزي و نظامي گري ، يک نمونه عالي از يک دولت پيشرفته در شرق نزديک است. اما برتري سياسي و اقتصادي اروپا در دوره اضمحلال آن دولت، سبب پديد آمدن اين شعور در دولت عثماني شد که دور قوانين و ساختار دولت هاي شرقي گذشته است و قادر نيست با عصر جديد برابري کند.
از اين زمان به بعد، تاريخ عثماني، تنها عبارت از وقايع اتفاقيه اي است که تعامل ميان زمان با مؤسسات يک امپراتوري قديم آن ها در پي مي آورد. چه، تاريخ تحول يک دولت از دولت هاي شرق نزديک در برابر تهديدهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي اروپاست. ترکها تا سال 1924 که يک انقلاب ريشه اي در کشورشان رخ داد، همچنان درگير اين وضعيت بودند.
در واقع، آخرين دهه قرن شانزدهم حد فاصله دو دوره در دولت عثماني است. اين کتاب تنها نيمه اول را در بر دارد، چرا که در صدد آن است تا نشان دهد عثماني ها چگونه به اقتباس از نهادهاي دولت هاي شرق نزديک در شکل دهي به دولت خويش بهره بردند و اين که چگونه اين نهادها در برابر اروپاي جديد از ميان رفت.
اين بود مقدمه کوتاه مؤلف.

اما کتاب در چهار بخش اساسي تنظيم شده است.
بخش اول مدخل تاريخ عثماني است. در اين بخش پنج فصل آمده است:
فصل اول در اصول دولت عثماني.
فصل دوم از اميرنشين مرزي تا امپراتوري
فصل سوم شهرنشيني و توسعه
فصل چهارم دولت عثماني دولتي جهاني
فصل پنجم آغاز زوال دولت عثماني

بخش دوم کتاب مربوط به ساختار دولت عثماني است که آن هم در هفت فصل تنظيم شده است:
فصل اول شکل گيري سلاله عثماني
فصل دوم برآمدن بر تخت سلطنت
فصل سوم مفهوم دولت در عثماني
فصل چهارم قانون حکومتي و شريعت
فصل پنجم دربار
فصل ششم اداره مرکزي
فصل هفتم اداره ولايات و نظام تيمار

بخش سوم کتاب در باره حيات اقتصادي و اجتماعي عثماني است در دو فصل
فصل اول: امپراتوري عثماني و تجارت بين المللي
فصل دوم شهرهاي عثماني و شبکه راهها

بخش چهارم کتاب در باره دين و فرهنگ در دوره عثماني است که در چهار فصل است:
فصل اول تعليم و مدارس و علما
فصل دوم علوم عثماني
فصل سوم غلبه تعصب گرايي
فصل چهارم فرهنگ مردمي و مذاهب صوفيه
کتاب چندين پيوست هم دارد که يکي نسب نامه سلاطين عثماني است. ديگري کرونولوژي تاريخ عثماني. و سوم مصطلحات عثماني.
در پايان فهرست مناب، فهرست اعلام و فهرست اماکن هم آمده است.
کتاب جمعا در 375 صفحه تنظيم شده است.

بدين ترتيب بايد توجه داشت که اين کتاب اثري عالي براي ترجمه به فارسي است و مي تواند متن مهمي براي درس تاريخ عثماني در ايران باشد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

تاریخ جنگل

تاریخ جنگل

صادق مهرنوش

این اثر یکی از اولین تلاش هایی است که بعد از سقوط حکومت رضاشاه در شهریور 1320 و باز شدن فضای فکری و

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب

دیگر آثار نویسنده

التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي للدوله العثمانيه (مجلد اول و دوم)

التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي للدوله العثمانيه (مجلد اول و دوم)

خليل اينالجيک با دونالد کواترت

اين دو جلد بهترين اثري است که تاکنون در حوزه تاريخ اجتماعي - اقتصادي دولت عثماني توسط يک متخصص برجست

ESSAYAS IN OTTOMAN HISTORY

ESSAYAS IN OTTOMAN HISTORY

خليل اينالجيک

پروفسور خليل اينالجيک يا اينالجق يکي از مورخان برجسته معاصر ترکيه ومتخصص در تاريخ عثماني است که آثار