۲۰۳۰
۰
۱۳۸۴/۱/۱۴

بدون تصویر

مجله پانزده خرداد (ش 2، زمستان 83)

پدیدآور: مدير مسؤول سيد حميد روحاني مصحح: مظفر نامدار

معرفی کتاب

دومين شماره مجله پانزده خرداد از سري جديد (ش 2؛ زمستان 83) منتشر شد. در اين شماره قيد شده است که مدير مسؤول سيد حميد روحاني و سردبير مظفر نامدار.
آنچه از اين شماره به دست مي آيد آن است که قرار نيست اين مجله در چهارچوب يک مجله در حيطه تاريخ معاصر ايران و يا حتي تاريخ انقلاب اسلامي باشد. بلکه به نظر مي رسد هدف انتشار مجله اي سياسي - تاريخي در دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي با تأکيد بر تاريخچه برخي از وقايع انقلاب است.
اين چهارچوب البته متفاوت با برخي از مجلات ديگر است که در اين زمينه انتشار مي يابد. مثلا با مجله تاريخ معاصر ايران که مجله اي پژوهشي است که جهت گيري آن صرفا تاريخي است و زمان مورد نظر هم دوره قاجار و پهلوي است. يا مجله زمانه که مجله اي تاريخي - سياسي است و تلاش مي کند تا به زبان روز که البته آن هم چندان به روز نيست، مروري بر تحولات تاريخي و سياسي انقلاب اسلامي که شامل بيست و پنج سال بعد از انقلاب هم مي شود داشته باشد.
در اين شماره مجله پانزده خرداد مقاله نخست از سردبير است با عنوان امام خميني و انقلاب اسلامي و شالوده شکني سيطره اي گفتمان هاي رسمي در حوزه سياست. البته عنواني که به اين بخش که بخش دوم آن مقاله است داده شده اين است: تحول مفاهيم و پيش فهم هاي معرفتي و تاريخي. (10 - 29)
مقاله دوم: آسيب شناسي اجمالي انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني از سيروس حاجي زاده (30 - 47)
مقاله سوم: تأملاتي نظري و تاريخي در علل و انگيزه هاي پيدايش جريان آقاي منتظري (انتقام نامه يا کتاب خاطرات). از آقاي سيد حميد روحاني که قسمت دوم مقاله است.
(48 - 80). از
مقاله چهارم: انقلاب اسلامي، رژيم صهيونيستي و استراتژي پست مدرن از مهدي رجبي (80 - 114)
مقاله چهارم: قيام مسلحانه علي پهلوي بر ضد محمدرضا پهلوي (از سيد حميد روحاني) که باز قسمت دوم مقاله است. (115 - 130)
مقاله پنجم: کشکوئيه در انقلاب (شهري در اطراف رفنسجان) (134 - 183) خاطراتي است از افراد مختلف.
مقاله ششم: انقلاب اسلامي ايران چه کرد (حجت سليماندارايي) (184 - 206)
مقاله هفتم: راديکاليسم اسلامي در ايران معاصر شهيد نواب صفوي و جمعيت فدائيان اسلام (عبدالوهاب فراتي) (207 - 242)
در پايان گفتگويي با دکتر خابنگي در باره انقلاب اسلامي آمده. و سپس بخشي به نقد متون؛ منابع و ديدگاه ها اختصاص داده شده است.
در بخش نقد متون کتاب خاطرات شعبان جعفري به عنوان روايتي صهيونيستي از تاريخ معاصر ايران معرفي شده و نقد و بررسي شده است.
چندين اشکال صوري بر اين مجله وارد است:
نخست آن که تصاوير آن بسيار بد چاپ شده و اگر روزي روزگاري کسي بخواهد از آن تصاوير استفاده کند (با اجازه يا بي اجازه) متأسفانه نمي تواند ]چنين اقتباسي را انجام دهد.
دوم آن که در مجلات فصلنامه اي چاپ مقالات چند بخشي در آنها درست نيست. اين که يک بخش مقاله در اين شماره باشد بخش ديگر در شماره بعد يعني گاه تا پنج ماه فاصله چندان مقبول به نظر نمي رسد. ممکن است که براي هر کدام عنوان مستقلي درست کرد. اين مشکل وقتي بيشتر است که در هر شماره چند مقاله از اين دست باشد.
مقالاتي که قرار است در چند بخش چاپ شود و بعد هم کتاب شود اصطلاحا عنوا ن مقاله ندارد که در يک مجله چاپ شود. اينها بخش هاي يک کتاب است که چند پاره شده است. مقاله اين است که يک فرصيه يا نظريه در يک مقاله بررسي و کارش تمام شود. تفاوت کتاب با مقاله آن است که کتاب مجموعه اطلاعات انباري و بايگاني است و مقاله، مشتمل بر فرضيه اي هدفمند که تحقيقات در آن موضوع خاص را جلو مي برد. به همين دليل است که مجلات قرار است محصول درجه اول علم را در خود جاي دهند و سررشته دار توليد علم و پيشرفت علمي باشند.

سايت اين مرکز هم اين است:
www.15khordad.com
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حمله ی حیدری

حمله ی حیدری

ملابمانعلی راجی کرمانی

حمله ی حیدری راجی کرمانی یکی از طولانی ترین و مشهور ترین حماسه های مذهبی است که ، سرودن آنها به ویژه

قصه های مسعودیه؛ تهران در آیینه یک عمارت

قصه های مسعودیه؛ تهران در آیینه یک عمارت

بهنام ابوترابیان

عمارت مسعودیه تهران، چون کتابی پرنقش و نگار است که در میان برگ هایش از دوران گوناگون یادگارها جاداده

منابع مشابه بیشتر ...

اسلام و مسلمانان قفقاز در یک قرن اخیر

اسلام و مسلمانان قفقاز در یک قرن اخیر

محمدرضا کلان فریبایی

این کتاب به تاریخ اسلام و مسلمانان قفقاز در یک قرن اخیر پرداخته و نشان می دهد که این تحولات به نوعی

بازار و دولت در ایران؛ سیاست در بازار تهران

بازار و دولت در ایران؛ سیاست در بازار تهران

آرنگ کشاورزیان

کتاب بازار و دولت در ایران: سیاست در بازار تهران به طور اخص درباره بازار تهران است و به طور اعم، روا