۲۴۰۴
۰
۱۳۸۴/۱/۲۲

بدون تصویر

کتابفروشي

پدیدآور: جمعي از مؤلفان مصحح: ايرج افشار

معرفی کتاب

تاريخ کتابفروشي هم موضوعي شده که نياز به بررسي و مرور دارد. در قديم وراق ها اين کار را بر عهده داشتند و دکان هايي براي کاغذ فروشي و کتابفروشي وجود داشت. اما روشن است که بسان امروز نبوده که انبوه کتابها چاپ مي شود و نياز است تا کسي در هر شهري به کار فروش آن بپردازد.
اين فروشندگي هم مثل ساير کاسبي ها تحولاتي را پشت سر گذاشته و در شکل ها و صورت هاي مختلفي بروز کرده است.
يکي از کارهاي ابتکاري در تهران درست کردن يک کتابفروشي موضوعي بود که شايد براي نخستين مرتبه آقاي بابک افشار دست به ايجاد آن زد، کتابفروشي خود را در ساختمان آلومينيومي خيابان انقلاب روبروي پمپ بنزين وصال به عنوان کتابفروشي تاريخ نامگذاري کرد. هر کسي که علاقمند به اين حوزه مطالعاتي بود بدانجا سري مي زد و آنچه را مي خواست تقريبا مي يافت.
اکنون پس از درگذشت ناگهاني آقاي بابک افشار، استاد ايرج افشار مجموعه اي از مقالات را تحت عنوان «کتابفروشي» در بيش از هفت صد صفحه به چاپ رسانده و به ياد پسرش به عنوان يادنماي بابک افشار منتشر کرده است.
در اين مجموعه تعداد زيادي از اهل کتاب به خصوص آنان که با کار نشر و کتابفروشي مربوط بوده اند خاطرات خود را از اين تجارت و کاسبي بيان کرده اند و بدين ترتيب برگي از تاريخ کتابفروشي را که خود مي تواند گوشه از تاريخ و فرهنگ را نشان دهد در ميان برگهاي تاريخ ثبت کرده اند.
آنچه جالب توجه است آن که کساني که در شهرستان ها زماني کار کتابفروشي مي کرده اند يا از کتاب بازان آن شهرها بوده و مرتب کتاب مي خريده اند و کتابفروشان آن شهرها را مي شناسند، خاطرات خود را در اين زمينه نوشته اند و در بين آنها از کسان زيادي نام برده شده که خود منبعي براي شناخت آن افراد است.
براي مثال برخي از اين مقالات چنين است:
کتابفروشي در رشت / احمد اداره چي گيلاني
کتابفروشي در همدان / پرويز اذکايي
کتابفروشي هاي شيراز / حسن امداد
کتابفروشي هاي قم تا سال 57 / جواد بشري
کتابفروشي هاي بروجرد در دهه چهل / عبدالکريم جربزه دار (صاحب انتشارات اساطير)
کتابفروشي هاي کازرون / حسن حاتمي
کتابفروشي هاي تفرش و آشتيان / صادق حضرتي
کتابفروشان دست دوم تهران / راضيه دانشيان (گلبن)
کتابفروشي تاريخ / محمد رسول درياگشت
همين طور در باره کتابفروشي هاي شهرهايي چون نايين، يزد، تبريز، کاشان، هرات، خرم آباد، سبزوار، تاجيکستان، زنجان، و برخي ديگر از شهرها آمده است.
يک مقاله جالب در باره اصفهان اين است:
يادي از چند تن از کتابفروشان و صحافان در گذشته اصفهان / سيد محمد علي روضاتي
افزون بر اينها چندين مقاله ديگر هم در موضوع کتابفروشي در اين کتاب با ارزش آمده که قابل استفاده است.
جالب است که در شاسنامه کتاب اين اثر به عنوان جلد اول معرفي شده و معلوم است که مجلد دومي هم دارد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

جواد سلیمانی

نهضت مشروطه ی ایران، تحولی مهم و روبه رشد و در عین حال «خود متناقض» بود؛ نهضتی که با شمار عدالتخواهی

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

نگین یاوری

نویسنده در این کتاب روش مطالعه در تاریخ اندیشه ی اسلامی را از بنیاد متحول می کند و لزوم توجه به مسیر

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب

دیگر آثار نویسنده

الاسلام و حوار الحضارات

الاسلام و حوار الحضارات

جمعي از مؤلفان

بحث از گفتگو يا جدال ميان تمدنها بحثي کهنه اي است که صورت تازه اي به خود گرفته و اين صورت تازه به دل

بدون تصویر

سقوط ( مجموعه مقالات همايش علل فروپاشي سلطنت پهلوي )

جمعي از مؤلفان

به دنبال برگزاري همايشي تحت عنوان «بررسي علل فروپاشي سلطنت پهلوي» در دوم اسفندماه 1382 به مناسبت بيس