۲۹۰۷
۰
۱۳۸۴/۱/۲۹
نجف کانون تشيع

نجف کانون تشيع

پدیدآور: گروهي از مؤلفان

معرفی کتاب

شهر نجف يکي از کهن ترين شهرهاي شيعه و از مراکز اصلي علمي آن به شمار مي آيد. از زماني که شيخ طوسي در بغداد تحت فشار سنيان افراطي قرار گرفته، کتابخانه اش آتش زده شد و به اجبار در نجف ساکن گرديد، شهر نجف تاريخ علمي خود را آغاز کرده است.
حرم مطهر امام امير المؤمنين (ع) با جاذبه قدسي خود توانسته است اين مرکز را در طول هزار سال حفظ کند و به صورت يکي از سنگرهاي اصلي شيعه درآورد.
در طول اين هزار سال ميان نجف و ديگر مراکز شيعه، چه در عراق و چه در بلاد عربي و ايراني همواره ارتباط و پيوند بوده و اين ارتباط علمي را صرف از نظر از ارتباط زيارتي مي توان يکي از راهروهاي فرهنگي شيعه در طول اين تاريخ هزار ساله دانست.
در عربي چندين کتاب در تاريخ نجف نوشته شده و اين نوشته ها با ملاحظه همين جنبه هاي علمي نجف و شرح حال علما و مراکز علمي آن بوده است.
اما در فارسي آثار اندکي در اين باره بود و اکنون کتاب نجف کانون تشيع تا حدودي اين نقيصه را جبران کرده است.
اين کتاب مجموعه چند گفتار است که به هدف آشنا کردن فارسي زبانان با نجف به عنوان يک مرکز علمي براي شيعه نوشته شده است. اما بايد توجه داشت که اين يک آشنايي است و هنوز تا انجام کارهاي سنگين علمي در فارسي دست کم راه ترجمه متون چاپ شده عربي بايد طي شود.
خوشبختانه اخيرا آقاي حرزالدين کتاب سه جلدي پدرش را که در تاريخ نجف نگاشته شده آماده چاپ کرده که اميدواريم هرچه زودتر متن آن در ايران يا بيروت به چاپ برسد و پس از آن به فارسي درآيد.
کتاب نجف کانون تشيع ترکيب چند نوشتار به شرح ذيل است:
فصل اول: ويژگي هاي جغرافيايي شهر نجف
فصل دوم: جغرافياي تاريخي شهر نجف
فصل سوم: امام علي (ع) و حرم مطهر
فصل چهارم: اماکن زيارتي نجف اشرف و مسجد کوفه
فصل پنجم: حوزه علميه و مدارس علوم ديني نجف اشرف
فصل ششم: مراجع تقليد و بزرگان شيعه (مدفون در نجف)
اين کتاب اندکي بيش از 202 صفحه است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفرنامه تفلیس به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید در عهد قاجار

سفرنامه تفلیس به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید در عهد قاجار

میرزا تقی خان انصاری کاشانی

سفرنامه تفلیس یکی از مجموعه سفرنامه‌های ایرانیان به فرنگ در صد و پنجاه سال پیش است. این سفرنامه گزار

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

مصطفی پاشنگ

نام های باستانی گزارش کننده هم زبانی و فرهنگ چند ساله مردم ایران است که تنها در استان میانه (مرکزی)

منابع مشابه بیشتر ...

تعامل حکومت صفویه با اقلیت های دینی و مذهبی

تعامل حکومت صفویه با اقلیت های دینی و مذهبی

حسن احمدیان دلاویز

این کتاب در پنج فصل و یک خاتمه به همراه فصلی در کلیات تنظیم شده است. تبیین همکاری و تعامل مثبت و ساز

خلقت نوری پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام در اندیشه امامیه نخستین

خلقت نوری پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام در اندیشه امامیه نخستین

امداد توران

بحث خلقت نوری پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام در زمره مهم ترین مباحث پیامبر شناس

دیگر آثار نویسنده

مؤسس حوزه علميه

مؤسس حوزه علميه

گروهي از مؤلفان

شهر قم سابقه ديرينه و بسيار با اهميت در تاريخ تشيع دارد. در قرن دوم بسياري از محدثان شيعي، قمي بودند