۳۲۰۷
۰
۱۳۸۴/۱/۲۹
نجف کانون تشيع

نجف کانون تشيع

پدیدآور: گروهي از مؤلفان

معرفی کتاب

شهر نجف يکي از کهن ترين شهرهاي شيعه و از مراکز اصلي علمي آن به شمار مي آيد. از زماني که شيخ طوسي در بغداد تحت فشار سنيان افراطي قرار گرفته، کتابخانه اش آتش زده شد و به اجبار در نجف ساکن گرديد، شهر نجف تاريخ علمي خود را آغاز کرده است.
حرم مطهر امام امير المؤمنين (ع) با جاذبه قدسي خود توانسته است اين مرکز را در طول هزار سال حفظ کند و به صورت يکي از سنگرهاي اصلي شيعه درآورد.
در طول اين هزار سال ميان نجف و ديگر مراکز شيعه، چه در عراق و چه در بلاد عربي و ايراني همواره ارتباط و پيوند بوده و اين ارتباط علمي را صرف از نظر از ارتباط زيارتي مي توان يکي از راهروهاي فرهنگي شيعه در طول اين تاريخ هزار ساله دانست.
در عربي چندين کتاب در تاريخ نجف نوشته شده و اين نوشته ها با ملاحظه همين جنبه هاي علمي نجف و شرح حال علما و مراکز علمي آن بوده است.
اما در فارسي آثار اندکي در اين باره بود و اکنون کتاب نجف کانون تشيع تا حدودي اين نقيصه را جبران کرده است.
اين کتاب مجموعه چند گفتار است که به هدف آشنا کردن فارسي زبانان با نجف به عنوان يک مرکز علمي براي شيعه نوشته شده است. اما بايد توجه داشت که اين يک آشنايي است و هنوز تا انجام کارهاي سنگين علمي در فارسي دست کم راه ترجمه متون چاپ شده عربي بايد طي شود.
خوشبختانه اخيرا آقاي حرزالدين کتاب سه جلدي پدرش را که در تاريخ نجف نگاشته شده آماده چاپ کرده که اميدواريم هرچه زودتر متن آن در ايران يا بيروت به چاپ برسد و پس از آن به فارسي درآيد.
کتاب نجف کانون تشيع ترکيب چند نوشتار به شرح ذيل است:
فصل اول: ويژگي هاي جغرافيايي شهر نجف
فصل دوم: جغرافياي تاريخي شهر نجف
فصل سوم: امام علي (ع) و حرم مطهر
فصل چهارم: اماکن زيارتي نجف اشرف و مسجد کوفه
فصل پنجم: حوزه علميه و مدارس علوم ديني نجف اشرف
فصل ششم: مراجع تقليد و بزرگان شيعه (مدفون در نجف)
اين کتاب اندکي بيش از 202 صفحه است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

جواد سلیمانی

نهضت مشروطه ی ایران، تحولی مهم و روبه رشد و در عین حال «خود متناقض» بود؛ نهضتی که با شمار عدالتخواهی

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

نگین یاوری

نویسنده در این کتاب روش مطالعه در تاریخ اندیشه ی اسلامی را از بنیاد متحول می کند و لزوم توجه به مسیر

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب

دیگر آثار نویسنده

مؤسس حوزه علميه

مؤسس حوزه علميه

گروهي از مؤلفان

شهر قم سابقه ديرينه و بسيار با اهميت در تاريخ تشيع دارد. در قرن دوم بسياري از محدثان شيعي، قمي بودند