۳۳۱۳
۰
۱۳۸۴/۱/۳۰
الشيعة في افريقيا

الشيعة في افريقيا

پدیدآور: سعيد اختر رضوي مترجم: محمد سعيد الطريحي

معرفی کتاب

يکي از ويژگي هاي طلاب شيعه لبناني و هندي آن است که طاقت و تحمل دوري از وطن را بيش از طلاب ايراني دارند و به همين دليل وقتي براي تبليغ اسلام به نقطه اي مي روند گاه تا دهها سال در آن ديار مي مانند.
مرحوم آيت الله سعيد اختر رضوي از جمله علماي هندي الاصل بود که براي سالها در افريقا ماند و افزون بر تبليغ اسلام و تشيع دهها کتاب تأليف و ترجمه کرد که تنها يکي از آنها الميزان اثر بزرگ علامه طباطبائي است.
کتاب الشيعة في افريقيا اثر اين بزرگ مرد است که به انگليسي نوشته شده و گزارشي از ظهور جريان تشيع را در افريقا با تأکيد بر وضعيت فعلي آن به دست داده است.
در اين کتاب که توسط آقاي محمد سعيد طريحي – مدير مجله الموسم – به عربي ترجمه شده در باره تک تک کشورهاي افريقايي نفوذ تشيع در آنها و مراکز وابسته به شيعه و سازمان ها و گروه ها و تعداد جمعيت شيعه آنها سخن گفته شده است. و بدين ترتيب يک سند بسيار ارزنده از تاريخ تشيع در دوران نضج گيري و رشد اوليه آن در افريقا برجاي گذاشته است.
در مقدمه اين کتاب آمده است: نخستين نفوذ تشيع در افريقا با هجرت گروهي از ايراني ها و بحريني ها در اواسط قرن نوزدهم ميلادي آغاز گرديد. اين جماعت به زنگبار رفتند و نخستين سنگ بناي تشيع را در آن ديار نهادند.
از سال 1872 شيعيان خوجه نخستين گروهي بودند که به صورت مشتکل در افريقا استقرار يافته و تا به امروز منظم ترين گروه شيعه به شمار مي آيند.
در سمت ساحل غربي افريقا گروهي از شيعيان لبناني مستقر شده و به تدريج در کشورهاي ساحل عاج، سيرالئون و سنگال پراکنده شدند.
در واقع شيعيان هندي و لبناني نخستين گروه هاي شيعه هستند که در عصر جديد – بعد از روزگار قديم و عصر فاطميان – وارد افريقا شده اند وطي دهها سال گذشته جوامع کوچک شيعي را البته با تأثيري بزرگ در افريقا فراهم آورده اند.
اهميت خوجه ها به دليل انسجام تشکيلاتي و قدرت مالي مي توان در درجه نخست دانست.
امروزه بعد زا گذشت بيش از يک قرن در بسياري از کشورهاي افريقايي تشيع حضور آشکار دارد و پس از ظهور انقلاب اسلامي رشد اين جريان سرعت بيشتري گرفته و امروزه صدها بلکه هزاران مؤسسه در گوشه و کنار افريقا مشغول فعاليت هاي تبليغي هستند. بخش عمده اي از منابع فکري اين سازمان ها از ايران و لبنان تأمين مي شود و اميد مي رود که با باز شدن درهاي عراق فضاي تازه اي در پيشرفت تشيع به دست آيد.
روي جلد اين کتاب گواهي مطالب داخل آن است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

استحاله ی نهضت مشروطه (بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحاله ی نهضت مشروطه)

جواد سلیمانی

نهضت مشروطه ی ایران، تحولی مهم و روبه رشد و در عین حال «خود متناقض» بود؛ نهضتی که با شمار عدالتخواهی

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

اندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه

نگین یاوری

نویسنده در این کتاب روش مطالعه در تاریخ اندیشه ی اسلامی را از بنیاد متحول می کند و لزوم توجه به مسیر

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب