۲۳۷۰
۰
۱۳۸۶/۸/۲۳
آثار تاريخي ورارود و خوارزم

آثار تاريخي ورارود و خوارزم

پدیدآور: منوچهر ستوده

خلاصه

این کتاب حاصل گشت و گذار جدی استاد ستوده در شهرهای کهن و بزرگ ماوراءالنهر است که امروزه بسیار کوچک شده اما همچنان در دل خود آثاری از آن روزگاران را جای داده است.

معرفی کتاب

پس از دو سال که از چاپ جلد نخست این اثر گذشته بود، اکنون جلد دوم آن عرضه شده است. این کتاب حاصل گشت و گذار جدی استاد ستوده در شهرهای کهن و بزرگ ماوراءالنهر است که امروزه بسیار کوچک شده اما همچنان در دل خود آثاری از آن روزگاران را جای داده است. این مجلد شامل بیان آثار تاریخی چندین شهر دیگر است. نخست شهر سبز یا شهر کش و ترمذ و ختلان دوم حصار و پنجکنت سوم بدخشان چهارم خوراسان شامل مرور و ختل پس از آن افزوده ها و پیوست هایی دارد که از آن جمله چند گفتار با این عناوین است: 1 – آثار و بناهای تاریخی غزنی و بلخ و هرات 2 – آثار تاریخی دهستان 3 – کتیبه سرخ کوتل بغلان از عبدالحی حبیبی (192 – 294). در این اثر بسان مجلد پیشین بسیاری از کتیبه های فارسی از روی در و دیوار مساجد و خانقاهها و سنگ قبرها خوانده شده است. مثلا سنگ قبر حکیم ترمذی (ص 18). مقابر فراوانی هم هست که کتیبه های فارسی دارد اما مدفونین شناخته شده نیستند. در بخش بدخشان اشاراتی را به آثار اسماعیلیه و تاریخچه آنان در آن محیط دارد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

امامزاده سید حمزه تبریز و موقوفات ظهیریه