۱۹۵۱
۰
۱۳۸۴/۳/۱۰
دلدادگان آزادي (معرفي زندانيان سياسي قبل از انقلاب )

دلدادگان آزادي (معرفي زندانيان سياسي قبل از انقلاب )

پدیدآور: مصحح: کانون زندانيان سياسي مسلمان جليل امجدي ، محسن علي نژاد قمي

معرفی کتاب

کتاب دلدادگان آزادي شرح حال شماري از زندانيان سياسي پيش از انقلاب است که به عنوان مجلد اول منتشر شده اما همين تعداد موجود از حرف الف آغاز شده و به حرف هاء ختم شده است.
در اين فهرست براي هر يک از زندانيان سياسي چند اطلاع قابل توجه آمده است.
اولا تصوير بيشتر آنان درج شده است.
ثانيا زمان دستگيري و سنوات زندان آنان و محل زندان شدن آنان تقريبا با دقت آمده است.
ثالثا براي هر شخص بين يک يا دو صفحه در نظر گرفته شده و از اين جهت کار متعادلي عرضه شده است. البته استثناءاتي وجود دارد که از آن جمله شرح حال شهيد رجايي است.
رابعا هيچ نوع جهت گيري سياسي روز ملاحظه نشده و براي هر کسي که اطلاعاتي در دست بوده مدخل اختصاص داده شده است.
خامسا در اين شرح حال به از کليات تولد و محل زندگي به صورت تقريبا يکسان و يکنواخت از تحصيلات و ازدواج و نام همسر و تعداد فرزندان و سرنوشت تحصيلي آنان و نيز مشاغل آنان پس از انقلاب سخن به ميان آمده است.
از اطلاعات ارائه شده چنين به دست مي آيد که براي جمع آوري آن ها از خود شخص استمداد شده و از اين جهت از دقت خاصي برخوردار است.
اطلاعات ارائه شده راجع به اشخاص تقريبا تا اين اواخر يعني سال 82 را در بر دارد.
در اين مجلد تقريبا شرح حال نزديک به 150نفر از زندانيان سياسي آمده است.
دست اندر کار نشر اين کتاب کانون زندانيان سياسي مسلمان قبل از انقلاب است که خود به خود نام افراد کمونيست در اين فهرست نيامده است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

جیرفت نامه

جیرفت نامه

نویسندگان

پژوهش حاضر، مجموعه مقالاتی است دربارۀ یکی از قدیمی ترین کانون های تمدن بشری که با امید فراهم کردن بخ

ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی

ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی

محمدقلی مجد

کتاب حاضر نتیجه ی سه سال تحقیق و بررسی در اسناد وزارت خارجه ی آمریکاست که درباره ی قحطی تحمیلی بر ای

منابع مشابه بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

هیو گدارد

کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینه ی ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دوره ی پیش از اسلام، به دوره های

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

هیو گدارد

کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینه ی ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دوره ی پیش از اسلام، به دوره های