ناشر: دنیای جغرافیای سحاب

۲ کتاب

کتاب ها

عنواناطلس شصت سال کارتوگرافی (نقشه نگاری ) آثار قلمی استاد عباس سحاب 1373- 1313 شمسی

نویسندهغلامرضا سحاب

ناشرنشر دنیای جغرافیای سحاب

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰جلد

شابک4-16-7660-600-978

تعداد صفحات۴۸۸ص

عنوانسرای کاظمی: شرح خدمات جواد کاظمی در نگهداری و مرمت میراث خانوادگی

نویسندهغلامرضا سحاب

ناشردنیای جغرافیای سحاب

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران