ناشر: لوح فکر

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانمن راوی آخرین کودتای ترکیه

نویسندهنرگس رضایی

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰نسخه

شابک8-21-8578-964-978

عنوانسقوط امپراطوری و تولد جمهوری ( نگاهی به نقش آتاتورک در پیدایش ترکیه)

نویسندههانی شکرو اوغلو

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران