برچسب ها: شفا

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانسنت شفاهی به مثابه تاریخ

نویسندهجان وانسینا

ناشرنشر مورخان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰نسخه

شابک978-622-99230-2-3

تعداد صفحات۳۰۵ص

عنوانتاریخ جنون در جامعه اسلامی دوره میانه

نویسندهمایکل دبلیو.دالس

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانشفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اسلامی

نویسندهگریگور شولر

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران