برچسب ها: تظلم خواهی

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

حکایت زیر به عنوان هشتادمین حکایت در  کتاب الفرج بعد الشدة (ج 1، ص 239) آمده است.