برچسب ها: شعاع الملک شیرازی

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

این مقاله چند نامه جدید از محمّد حسین شعاع الملک شیرازی با ملک الشعرای بهار را معرفی می‌کند.