برچسب ها: علوم شرعی و غیر شرعی

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

گزارشی است از آنچه غزالی در باب نخست کتاب احیاء‌العلوم در باره فضیلت علم و تقسیم آن به علوم شرعی و غیر شرعی بیان کرده است