برچسب ها: پژوهش کاربردی

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

گفتگویی است با مجله هفت آسمان در باره پژوهش های دانشگاهی، رساله نویسی و رعایت جنبه های کاربردی در آن