۳۷۱۱
۰
۱۳۸۷/۷/۲۰
مشروطه ايراني و عثماني: بررسي تطبيقي

مشروطه ايراني و عثماني: بررسي تطبيقي

پدیدآور: حسن حضرتي (با همکاري عليرضا ملايي)

خلاصه

مشروطه ما از جهاتی مدیون گرایش های فکری غرب و از جهاتی دیگر مدیون تحولات عثمانی و همین طور اتفاقاتی است که در روسیه و به خصوص تفلیس می افتاد.

معرفی کتاب

مشروطه ما از جهاتی مدیون گرایش های فکری غرب و از جهاتی دیگر مدیون تحولات عثمانی و همین طور اتفاقاتی است که در روسیه و به خصوص تفلیس می افتاد. در باره تأثیر این اندیشه ها و همین طور اتفاقات عملی که منبعث از این ارتباط با آنها بود تاکنون فراوان گفته و نوشته شده است. این اثر به بحث در باره ارتباط و مقایسه میان مشروطه ایرانی و عثمانی پرداخته است.
فصل های بخش اول کتاب عبارتند از:

فصل اول: دوره بندی تاریخ عثمانی:‌
عهد تکوین و استقرار
عهد طلایی
عهد توقف و رکود
عهد اصلاحات وفروپاشی

فصل دوم: عهد لاله
توجه به غرب
تأمل در غرب فکری
تحیر نسبت به غرب تمدنی

فصل سوم: سلیم سوم و نظام جدید
فصل چهارم: محمود دوم
فصل پنجم : مقدمات مشروطه ایران


بخش دوم:
فصل اول: عثمانی در عهد تنظیمات
فصل دوم: قانون خواهی و نهاد پارلمان در عثمانی
فصل سوم: تحولات سیاسی و فکری ایران در عهد مشروطه.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب

منابع مشابه بیشتر ...

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

ردیابی حقیقت فوکو در گفت و گوهای سفرای ساسانی و اعراب مسلمان

الهام میرزاخانی

هنگامی که اعراب مسلمان حول محور اسلام در حال فتح سرزمین های اطراف مخصوصاً امپراتوری ساسانی بودند، قب