۲۹۷۲
۰
۱۳۸۴/۳/۲۶
تراث الزيديه

تراث الزيديه

پدیدآور: سيد علي موسوي نژاد

معرفی کتاب

اطلاعات مربوط به زيديه در حوزه علميه قم اندک است و اين هم ناشي از آن است که قرنهاست اماميه با زيديه برخوردي نداشته اند. روزگاري زيديه در ايران به خصوص در نواحي خراسان و مازندران بودند. اما زماني که از ميان رفتند و به خصوص با نابودي کامل آنها در مازندران به دست شاه عباس ديگر ارتباطي وجود نداشت.
در سالهاي اخير ضمن تلاش هايي که صورت گرفت يکي کتاب مؤلفات الزيديه بود که استاد سيد احمد اشکوري فراهم آورد و بر اساس فهارس موجود در سه جلد منتشر کرد. آن اثر حاوي مخطوطات زيديه بود و اگر کتابي از آنها چاپ شده بود هيچ اطلاعي از چاپي آنها به دست داده نشده بود.
خود زيدي ها هم کارهايي در اين زمينه انجام داده اند که مؤلف کتاب حاضر در مقدمه اشاره به آنها کرده است.
اکنون کار جديدي در اين زمينه با عنوان تراث الزيديه انتشار يافته که با دقت تمام و بر اساس نام مؤلفان فهرستي از کارهاي علمي آنان ارائه شده است. اين اثر اختصاص به آثار چاپي زيديه دارد.
در باره مؤلفان معمولا هيچ اطلاعي به دست داده نشده و صرفا تاريخ تولد و وفات آنان اگر در دسترس بوده ذيل نامشان درج شده است. پس از آن بلافاصله فهرست کارهاي آنها ارائه شده و مشخصات دقيق چاپ شده آنها نيز ذکر شده است. حتي اگر اثري زير چاپ است نيز در ذيل نام آن، بدان تصريح شده است.
تنظيم کتاب علاوه بر آن که بر حسب نام مؤلفان است اما به صورت قرن به قرن است و در ابتداي ورود هر قرن اشاره اي به اهم حوادث آن قرن هم در ارتباط با زيديه شده است.
نويسنده اين اثر آقاي سيد علي موسوي نجال سالهاست که در مرکز تخصصي اديان حوزه در باره زيديه تحقيق مي کند و اميد آينده براي ارائه دانش هاي جديد در باره اين فرقه است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

نویسندگان

کتاب حاضر سرگذشت سه تن از بانوان است؛ که در نوع خود بی نظیر است. زیرا از بیوت مراجع بزرگ کمتر صدای ز

شناخت نامه ابوجعفر النقیب: زندگان، آرا و اندیشه ها

شناخت نامه ابوجعفر النقیب: زندگان، آرا و اندیشه ها

مصطفی جواد

«ابوجعفر یحیی بن زید علوی» مشهور به نقیب البصره یا ابوجعفرالنقیب، از عالمان و دانشورانی است که ابن ا

منابع مشابه بیشتر ...

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

اولیاء چلبی

در طول 500 سال گذشته، تمام سیاحانی که در خصوص ایران مطلبی نوشته اند، آثارشان چاپ و در اختیار نهادها

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

سعید پورعظیمی

فرهنگ، تمدن و مشاهیر هر ملت، شناسه ای تاریخی از سرگذشت آن ملت است که شناخت اوضاع و احوال پیشینیان را