۲۵۷۶
۰
۱۳۹۲/۸/۱۴
ابودلف مسعر بن مهلهل الخزرجی و رحلته الی کردستان خلال السنتین 340 ـ 341

ابودلف مسعر بن مهلهل الخزرجی و رحلته الی کردستان خلال السنتین 340 ـ 341

پدیدآور: ابودلف خزرجی مصحح: حسام الدین علی غالب نقشبندیناشر: موسسه ژین تاریخ چاپ: ۲۰۱۲

خلاصه

متن بخشی از سفرنامه ابودلف از رساله اول و دوم او در باره منطقه کردستان است.

معرفی کتاب

سفرنامه ابودلف مسعر بن مهلهل خزرعی یکی از سفرنامه هایی است که در عین حال از متون مهم جغرافیا از قرن چهارم هجری به شمار می آید. این قرن، به لحاظ کتابهای جغرافی، یکی از قرن های بسیار پربار است که آثاری مانند احسن التقاسیم و بسیاری از آنچه به عنوان مسالک و ممالک نوشته شده، متعلق به آن است.

بخش مورد توجه در اینجا، گزارش سفرنامه ابودلف به منطقه کردی است که با مقدمه و تصحیح دکتر حسام الدین علی نقشبندی توسط موسسه ژین که یکی از موسسات بسیار فعال فرهنگی در کردستان عراق است، انتشار می یابد. این موسسه در سال های گذشته صدها جلد کتاب به عربی و کردی در باره تاریخ و فرهنگ این منطقه منتشر کرده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای