۱۹۹۲
۰
۱۳۹۲/۹/۱۸
جنگ کاتب چلبی

جنگ کاتب چلبی

پدیدآور: مصطفی بن عبدالله ایکنجی معروف به حاجی خلیفه مصحح: یوسف بیگ باباپورناشر: سفیر اردهالتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهران

خلاصه

این جنگ متفرقاتی است نامرتب در موضوع تفسیر، حدیث، فقه، اعتقادات، ادب عربی، علوم غریبه و چند رساله از دانشمندان گذشته

معرفی کتاب

مصطفی بن عبدالله ایکنجی معروف به حاجی خلیفه و کاتب چلبی(1017 ـ 1067 ق) دانشمند مورخ، تراجم‌نگار، جغرافی‌نویس و کتاب‌شناس ترک بی‌نیاز از معرفی است. آثار مختلف وی در زمینه‌های مذکور بیانگر شخصیت اوست.

در بین آثار وی جنگی وجود دارد که به شماره 4298 در کتابخانه آیت الله مرعشی در قم نگهداری می‌شود. امتیاز برجسته این جنگ، آن است که به خط خود کاتب چلبی است.

این جنگ متفرقاتی است نامرتب در موضوع تفسیر، حدیث، فقه، اعتقادات، ادب عربی، علوم غریبه و چند رساله از دانشمندان گذشته.

هشت رساله و تعدادی نامه و مکتوبات دولتی در این جنگ آمده و بر ارزش آن افزوده است. این جنگ به خط نسخ تحریری عثمانی توسط کاتب چلبی نوشته شده و اینک به صورت نسخه برگردان چاپ شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای