۲۰۴۸
۰
۱۳۹۲/۹/۳۰
روابط سیاسی دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه

روابط سیاسی دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه

پدیدآور: امیرحسین برازش ناشر: امیرکبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهران

خلاصه

دولت صفوی به عنوان یکی از دول مهم جامعه جهانی با درک و تبیین این موضوع که روابط سیاسی ـ دیپلماتیک در حیات سیاسی و اقتصادی ایران نقش والایی ایفا می‌کند، توجه ویژه به این مقوله داشت.

معرفی کتاب

یکی از فرازهای مهم تحقق منافع ملی استفاده از ابزار روابط سیاسی ـ دیپلماتیک است. دولت صفوی به عنوان یکی از دول مهم جامعه جهانی با درک و تبیین این موضوع که روابط سیاسی ـ دیپلماتیک در حیات سیاسی و اقتصادی ایران نقش والایی ایفا می‌کند، توجه ویژه به این مقوله داشت. اوج این توجه در عهد حکومت شاه عباس اول بود. با درگذشت وی و افول اقتدار دولت صفوی، متعاقب سلطنت شاه صفی، روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران با کشورهای جهان دستخوش ضعف و فتور شد. همزمان با سلطنت شاه سلطان حسین افول صفویان تسریع یافت به نحوی که ناشایسته‌ترین سفیر اعزامی در تمام عهد صفوی در زمان حکومت شاه سلطان حسین به مأموریت خویش اعزام شد.

این کتاب در هشت بخش تنظیم شده و نویسنده از بخش سوم تا هشتم اثر را به روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و جهان از آغاز دولت صفوی تا پایان آن می‌پردازد. در قسمت پیوست، سه مبحث تقویم روابط، نسب‌نامه‌ها و نقشه‌ها از سوی نویسنده افزوده شده است.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

بخش اول: شناخت منابع

بخش دوم: چارچوب نظری پژوهش

بخش سوم: روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و جهان از عهد سلطنت شاه اسماعیل اول تا پایان سلطنت شاه سلطان محمد خدابنده (910 ـ 995 ق)

بخش چهارم: روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و جهان در عهد شاه عباس اول (997 ـ 1308 ق)

بخش پنجم: روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و جهان در عهد سلطنت شاه صفی (1038 ـ 1052 ق)

بخش ششم: روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و جهان در عهد سلطنت شاه عباس دوم (1052 ـ 1077ق)

بخش هفتم: روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و جهان در عهد سلطنت شاه سلیمان (1077 ـ 1105 ق)

بخش هشتم: روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و جهان در عهد سلطنت شاه سلطان حسین (1105 ـ 1134 ق)

پیوست‌ها

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نیمۀ پنهان

نیمۀ پنهان

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

کتاب پیش رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل