۲۵۶۷
۰
۱۳۹۳/۴/۱۶
جغرافیای طبیعی و تاریخی استان کوگیلویه و بویر احمد

جغرافیای طبیعی و تاریخی استان کوگیلویه و بویر احمد

پدیدآور: نور محمد مجیدی کرائی ناشر: آرونتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر به جغرافیای طبیعی و تاریخی کوگیلویه و بویراحمد می‌پردازد.

معرفی کتاب

تاریخ دیار آریو برزن، از پشتوانه فرهنگی غنی برخوردار است و مطالعات گسترده‌ای نیاز دارد. به جز تاریخ باستانی، در دوران متأخر از دوره قاجار به بعد، نقش بی بدیلی در تاریخ کشورمان ایفا کرد. افزون بر تاریخ، جغرافیای طبیعی چشم‌نواز و بدیعی دارد که هر چند بسیاری از آنها شهرت ندارد، ولی دست کمی از برترین نقاط گردشگری ندارد. کتاب حاضر به جغرافیای طبیعی و تاریخی کوگیلویه و بویراحمد می‌پردازد. در مقدمه این کتاب آمده است:

کتابی که تحت عنوان (جغرافیای طبیعی و تاریخی استان کوگیلویه و بویراحمد) مطالعه خواهید نمود، آثار برگرفته از کتب مستند جغرافیای سده های آغازین اسلامی و تواریخ دوران مختلف کشورمان می باشد که گزیده هایی در رابطه با این استان در آن آثار چاپ و نشر یافته است.

این مجموعه فرهنگی که به دنبال سلسله آثار تاریخی پیشین خود به منظور شناخت بهتر و بیشتر زندگینامه نیاکان عشایری و ایلی ما تهیه و تألیف شده نمایانگر وجود اقوامی است که در بخشی از رشته کوه های زاگرس میانه با آیین و سنت های قومی ایرانی خود زندگی نموده و پس از هزارن سال این سنت های ویژه قومی به میراث به ما سپرده اند.

اگر با دقت و ژرف نگری به تاریخ پیشینیان خود بنگریم، خواهیم دید که با توجه به شجاعت و دلیری این مردمان که مهار و رام کردن آنان در طول حیات قوی خود محال و غیر ممکن بود عوامل دولت های ایران چه پیش و چه پس از اسلام تنها با ترفند و سیاست های جدایی افکنی های خاص خود میان اقوام یعنی برانگیختن ایلی بر ضد ایل دیگر تخم شوم و سیاه برادرکشی و خونریزی ها را می کاشتند تا قدرت آنان ضعیف و توانشان کاهش یافته تسلیم اراده و خواست عوامل دولت ها گردند.

با توجه به اعمال این سیاست ویرانگرانه دولت ها که به کرات در متون کتب تاریخی ثبت و ضبط شده بیشتر عشایر این سرزمین از بومگاه اصلی و میهن باستانی خود به نقاط دوردست کشور مهاجرت یا اجباراً وسیله عوامل دولت ها کوچ داده شدند که نمونه هایی را از بازماندگان را در خراسان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان و دیگر مناطق استان ها می بینیم که برخی از نژاد و تبار قومی خود آگاه و بخشی نیز از هویت عشایری خود در اثر گذشت زمان بی اطلاع می باشند.

اگرچه گفتنی ها درباره ستم های عوامل دولتی قرون پیشین ویژه روزگاران شاهان صفوی، افشار، زندیه و قاجاریان حتی حکومت پهلوی اول بسیار است، اما مختصراً می نمایانیم که دوران شاهان یاد شده مجموع فرهنگ زندگی عشایری  و ایلات ضربات شمشیر و گلوله تفنگ و کشت و کشتار و برادرکشی و تاراج مردم و راهزنی و تجاوز به حقوق عامه و نیز همسایگان ایلی بوده است که با نهایت تأسف و تأثر باید گفت که نتیجه و بهره ی این شیوه غلط و نادرست تاریخی مسبب مرگ آفرینی و نابودی نسل های عشایری و قبیله ای بوده که با اعمال تحریک سران و ایلخان وابسته به منظور ثروت اندوزی و بقاء حاکمیت دولت ها انجام می گرفت.اما علی رغم آن همه نسل کشی و نابودی های روزگاران که آثار شوم و تاریکشان هنوز در حافظه و ویرگاه پیرمردان و سالمندان ایلی به جا مانده مردان و زنان ایلی با توجه به دگرگونی های زمان و پیدایش علوم نوین و گسترش ساخت و ساز ابزارهای علمی و همچنین توسعه و بسط و ایجاد دانشگاه های مختلف و آموزشکده های پیشرفته  و نیز وسعت و آبادی شهرهای نوپای استان سیر صعودی و بالارونده ی زندگی جامعه خود را می پیمایند که امیدوارم در آینده در پرتو اندیشه های شکوفای جوانان دختر و پسر استان این استان خورشید دانش و علمش بر تارک کشور بزرگ ایران بدرخشد و جامعه ای علمی و فرهنگی برای آیندگان به میراث بگذارد.

بخش یکم: جغرافیای طبیعی استان

بخش دوم: رودخانه ها

بخش سوم: آبشارها

بخش چهارم: نژاد نخستین مردم استان

بخش پنجم: اقوام پس از اسلام

بخش ششم: اقوام لر

بخش هفتم: شهرهای باستانی

بخش هشتم: شهر بهبهان

بخش نهم: بلاد شاپور (شهر دهدشت)

بخش دهم: بخش بندی های قومی دوران اتابکان لر تا دوران صفوی

بخش یازدهم: ایل نوئی

بخش دوزدهم: طوایف ترک نژاد استان

بخش سیزدهم: ایل بویراحمد

بخش چهاردهم: ایل بویراحمد گرمسیری

بخش پانزدهم: ایل دشمن زیاری

بخش شانزدهم: ایل چرام

بخش هفدهم: طوایف ممبینی

بخش هجدهم: ایل زنگنه

بخش نوزدهم: شیرالی ها

بخش بیستم: ایلات افشار کوگیلویه

بخش بیست و یکم: ایل لرکی

بخش بیست و دوم: مشایخ عباسی کرایی

بخش بیست و سوم: ایل کرائی

بخش بیست و چهارم: ایل بویری

بخش بیست و پنجم: ایل بهمئی

بخش بیست و ششم: ایل بهمئی علاء الدینی

بخش بیست و هفتم: ایل پهونده

بخش بیست و هشتم: ایل یوسفی

بخش بیست و نهم: ایلات لیراوی

بخش سی ام: ایل طیبی

بخش سی و یکم: ساختار و بافت سیاسی و اجتماعی ایلات

بخش سی و دوم: جامعه زنان ایلی

بخش سی و سوم: سواد و آموزش

بخش سی و چهارم: حقوق اجتماعی زنان ایلی

بخش سی و پنجم: دانشمندان اسلامی

بخش سی و ششم: شاعران و سرایندگان

بخش سی و هفتم: زبان و گویش مردم استان

بخش سی و هشتم: خصوصیات و باورهای قومی

بخش سی و نهم: دگرگونی ها و تحولات نظام سنتی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته