۱۷۳۷
۰
۱۳۹۳/۶/۱۳
ملوک بهمنی نخستین حاکمان مستقل مسلمان در دکن 748 ـ 934 ق

ملوک بهمنی نخستین حاکمان مستقل مسلمان در دکن 748 ـ 934 ق

پدیدآور: خدیجه عالمی ناشر: امیرکبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

با تأسیس حکومت ملوک بهمنی (748 ـ 934 ق) و با جدایی منطقه دکن از قلمروی حکومتی سلاطین دهلی، دوره‌ای جدید در تاریخ گسترش اسلام در هند شکل گرفت.

معرفی کتاب

تاریخ شبه قاره هند در نگاه محققین به سه دوره باستان، میانه و جدید تقسیم می‌شود. در این میان قرون میانی با ویژگی ورود و گسترش اسلام در شبه قاره هند یکی از درخشان‌ترین دوران در تاریخ این منطقه است. تبلیغات مذهی تجار مسلمان در سواحل شبه قاره، نخستین نشانه‌های ورود اسلام به این منطقه محسوب می‌شود. اما از سوی دیگر نقش فتوحات مسلمین را در نمی‌توان نادیده گرفت. فتح سند توسط محمد بن قاسم ثقفی و سپس فتوحات غزنویان و غوریان در هند، زمینه‌های شکل‌گیری حکومت اسلامی در این منطقه را فراهم کرد؛ چنان که نخستین سلسله از مجموعه حکومت‌های سلاطین دهلی پایه‌گذاری شد.

اگر چه برخی سلاطین دهلی مانند خلجیان و تغلقیان بخش‌هایی از منطقه دکن را به تصرف خود‌ درآوردند، اما نفوذ آنان در این منطقه دوام چندانی نیافت. با تأسیس حکومت ملوک بهمنی (748 ـ 934 ق) و با جدایی منطقه دکن از قلمروی حکومتی سلاطین دهلی، دوره‌ای جدید در تاریخ گسترش اسلام در هند شکل گرفت. استقرار ملوک بهمنی در دکن و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای مهاجرت نخبگان مسلمان به این ناحیه، موجب شد تا منطقه دکن از اهمیت بسزایی برخوردار شده، و نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ شبه قاره هند ایفا کند.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

فصل نخست: اوضاع جغرافیایی دکن

فصل دوم: اوضاع سیاسی و اجتماعی دکن

فصل سوم: حکومت بهمنی در دوره تأسیس

فصل چهارم: حکومت بهمنی در دوره تثبیت

فصل پنجم: حکومت بهمنی در دوره رونق و شکوفایی

فصل ششم: حکومت بهمنی در دوره زوال و انحطاط

فصل هفتم: اوضاع فرهنگی در دوره ملوک بهمنی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نیمۀ پنهان

نیمۀ پنهان

عبدالحسین میرزا فرمانفرما

کتاب پیش رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

محمدعلی فروغی

فروغی سیاست مردی است که از چهره‌های ادبی و آگاه جامعه محسوب می‌شده و همچنین دخالت مستقیم در تغییر سل