۱۷۶۵
۰
۱۳۹۳/۸/۱۸
ما طبع من مخطوطات مصادر التاریخ الاسلامی و المؤلفة بین القرنین الثانی و الثانی عشر الهجریین

ما طبع من مخطوطات مصادر التاریخ الاسلامی و المؤلفة بین القرنین الثانی و الثانی عشر الهجریین

پدیدآور: حسام الدین النقشبندی ناشر: المرکز العلمی العراقی - دار و مکتبة بصائرتاریخ چاپ: ۲۰۱۴ ممکان چاپ: بغداد

خلاصه

کتاب حاضر یک کتابشناسی از مخطوطات مصادر تاریخ اسلام به دست داده است.

معرفی کتاب

هنگام پژوهش و تحقیق در یک زمینه تاریخی، آگاهی از منابع و مصادر چاپ شده یا مخطوط بسیار با اهمیت است. گاهی پژوهشگر بر اساس منقولات با واسطه، به دنبال یک کتاب می‌گردد، در حالی که هنوز چاپ نشده یا اصلا کتاب از بین رفته است، همچنین ممکن است کتابی به صورت مخطوط بوده و در زمانی دور چاپ و منتشر شده و اکنون کمیاب است. بالعکس نیز ممکن است پژوهشگری به تصور این که متن مهمی پیدا کرده، به دنبال تصحیح و تحقیق آن برود و حال آن که کتاب چاپ شده و با مقداری جستجو می‌توان آن را پیدا کرد.

جهت حل این مشکل، مراجعه به کتابشناسی‌ها بسیار مهم است. در همین راستا، کتاب حاضر یک  کتابشناسی از مخطوطات چاپ شده مصادر تاریخ اسلام به دست داده است. این کتاب بر اساس حروف الفبای اسم مشهور مؤلف مرتب شده و 1057 کتاب تاریخ اسلامی را که چاپ شده، آورده است.

روش مؤلف این است که چنانچه نام یک اثر مشخص باشد، نام وی را بر اساس حروف الفبا آورده و سپس ذیل نام او، تألیفات تاریخی چاپ شده او را ذکر کرده است.

کتاب بر اساس حروف الفبا از الف تا ی است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

حکمت ایرانی در معماری اسلامی از آغاز تا پایان عصر صفوی

حکمت ایرانی در معماری اسلامی از آغاز تا پایان عصر صفوی

فرزانه فرشیدنیک

هدف این کتاب، بررسی نحوه بازتاب اندیشه ایرانی در صورت و ساختار معماری اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخ

مورخان مسلمان و تاریخ‌نگاری

مورخان مسلمان و تاریخ‌نگاری

عبدالعزیز سالم

کتاب حاضر ترجمه کتاب التاریخ و المورخون دکتر عبدالعزیز سالم، به بررسی و مطالعه تاریخ‌نگاری مسلمانان