۲۳۷۱
۰
۱۳۹۳/۸/۲۱
اسلام، وحدت مبانی کثرت ظهور: فصل‌هایی از جامعه‌شناسی تاریخی و فرهنگی اسلام

اسلام، وحدت مبانی کثرت ظهور: فصل‌هایی از جامعه‌شناسی تاریخی و فرهنگی اسلام

پدیدآور: عبدالمجید شرفی و ... مصحح: عبداله ناصری طاهریناشر: شفیعیتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر به نوعی تکثر در قرائت‌ها و به ویژه آزاد‌اندیشی اعتقاد دارد. کتاب، تشکیل شده از شش مقاله، از نویسندگان روشنفکر مسلمان در کشورهای عربی می‌باشد.

معرفی کتاب

قرائت‌های جدید از تاریخ اسلام، در بین روشنفکران تاریخی معاصر کم و بیش رایج بوده و هنوز ادامه دارد. این موضوع در برخی کشورهای عربی بیشتر نمود دادد، به طور مثال کتاب حاضر به نوعی تکثر در قرائت‌ها و به ویژه آزاد‌اندیشی اعتقاد دارد. کتاب، تشکیل شده از شش مقاله، از نویسندگان روشنفکر مسلمان در کشورهای عربی می‌باشد.

مدیر این طرح پژوهشی دکتر عبدالمجید شرفی که پیشتر سمت استادی هر یک از پژوهشگران این مجموعه را دارد از نواندیشان مسلمان تونسی و استاد تاریخ اندیشه و تمدن اسلامی در دانشکده ادبیات منوبه تونس است. تاکنون از تحقیقات اثرگذار او دو کتاب الاسلام و الحداثة و التحدیث الفکر الاسلامی با عناوین اسلام و مدرنیته و عصری سازی اندیشه دینی به فارسی برگردان و چاپ شده است و کتاب جریان‌ساز مهم او به نام الاسلام بین الرسالة و التاریخ به همین قلم به فارسی ترجمه شده. او به همراه چند تن از نواندیشان مسلمان عرب و شمال آفریقا مثل عزیز عظمه، جرج طرابیشی، نصر حامد ابوزید، محمد قمنی، محمد حداد، رجاء بن سلامه، رابطة العقلانیین العرب را در سال 2007 در پاریس تأسیس کردند تا پا نگاهی عقل محور، شبه معتزلی و ضد سلفی به بازخوانی تاریخ فکر و اندیشه اسلامی همت کنند. دغدغه اصلی آنها پیوند دین و مدرنیته در عصر جهانی شدن یا جهانی سازی و مجموعه «الاسلام واحدا و متعددا» نخستین فعالیت علمی این گروه است. البته این جمع فکری معتزلی یا مخالفت بعضی از سنت‌گرایان شمالی آفریقا روبرو شده و متهم به هویت‌زدایی از اسلام و موسوم به «انسلاخسلمیه» شده‌اند.

این کتاب از شش کتاب زیر تشکیل شده است:

کتاب اول: اسلام عربی (عبدالله خلایقی؛ ترجمه عبداله ناصری طاهری)

کتاب دوم: اسلام خوارج (ناجیه وریمی بوعجیله؛ ترجمه عبداله ناصری طاهری و سمیه سادات طباطبایی)

کتاب سوم: اسلام بادیه (محسن تلیلی؛ ترجمه عداله ناصری طاهری)

کتاب چهارم: اسلام قاره سیاه (محمد شقرون؛ ترجمه عبداله ناصری طاهری

کتاب پنجم: اسلام انقلابی (سیاسی) (عبدالرحیم بوهاها؛ ترجمه سمیه سادات طباطبایی)

کتاب ششم: اسلام نوگرایان (محمد حمزه؛ ترجمه سمیه سادات طباطبایی)

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه

اسلام وحدت مبانی کثرت ظهور

اسلام وحدت مبانی کثرت ظهور

نویسندگان

کتاب پیش رو برگردان فارسی شش مجلد از مجموعه چند جلدی پژوهش بزرگی است با عنوان کلی الاسلام واحدا و مت